Ruteendring for togene 14/12: NSB med flere avganger

Fra og med søndag 14.desember vil NSB kjøre flere tog. Selskapet øker da antallet avganger på strekningene Oslo S- Halden og Skøyen – Mysen. Også Oslo – Lillehammer og Bodø – Rognan får nye avganger. I godstrafikken blir det flere avganger på dagtid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Østfoldbanens Østre linje får flere avganger. Foto: Njål SvingheimDet er østre og vestre linje på Østfoldbanen som får de største endringene når de nye togrutene tas i bruk søndag 14. desember. NSB vil kjøre fire nye avganger fra Skøyen til Mysen og tre nye den andre veien. Dermed blir det avganger hver time på denne strekningen på hverdager. På Vestre linje mellom Oslo S og Halden blir det også flere avganger. To nye tog i hver retning kjøres tidlig om morgenen og sent om kvelden. Det blir også en ny kveldsavgang i begge retninger mellom Oslo og Lillehammer og en ny avgang på dagtid begge veier mellom Bodø og Rognan.


I tillegg til disse endringene blir det noen justeringer i hvor togene togene stopper. På grunn av anleggsarbeidene i vestkorridoren, vil ikke lenger rushtidstogene på Vestfoldbanen stoppe i Sandvika. Togene til og fra Bergensbanen vil ikke lenger stoppe ved Nationaltheatret stasjon.

For øvrig vil ruteopplegget bli omtrent det samme som i år. I vinteresongen kjøres det ekstratog fra Bergen til Ål mandager og fredager som i fjor, i tillegg til de øvrige ekstratogene i helgetrafikken på denne banen. På Dovrebanen vil ett togpar stoppe på Kvitfjell stasjon i vintersesongen. Til sommeren blir også opplegget omtrent som i år, med turisttog på Raumabanen og ekstra tog på Bergens- og Flåmsbana i sesongen.

SJ innstiller de to ukentlige nattogavgangene mellom Oslo og Stockholm (over Kongsvingerbanen) fra ruteendringen, mens dagtogene fortsetter som nå, med noen små justeringer. Det samme gjelder utenlandstrafikken over Ofotbanen, Meråkerbanen og Østfoldbanen.

Godstrafikken
I godstrafikken vil det bli kjørt omtrent like mange tog, men flere vil kjøre på dagtid av hensyn til en best mulig utnyttelse av lokomotivene. –Vi har fortsatt de samme kapasitetsproblemene og ruteopplegget er stadig sårbart ved feil på togmateriell eller infrastruktur, sier leder av Jernbaneverkets rutekontor, Nils Hansegård.

Togselskaper
Det er en rekke selskaper som nå kjører tog i Norge, her er de og noe av trafikken de kjører:

  • NSB AS: persontrafikk på alle strekninger
  • Flytoget AS: Strekningen Asker – Gardermoen, planlegger utvidelse til Drammen
  • SJ AB: persontog på Ofotbanen, og i samrbeid med NSB på Kongsvingerbanen til Karlstad og Stockholm
  • NSB Gjøvikbanen AS: Persontog Oslo – Jaren – Gjøvik
  • CargoNet AS: Godstog på alle strekninger, tømmertog i Trøndelag
  • Cargolink AS: Biltog på hovedstrekningene Green Cargo AB: Godstog fra Sverige til Østfold, Alnabru og Drammen, samt på Ofotbanen.
  • Malmtrafikk AS: Malmtog på Ofotbanen
  • Tågåkeriet i Bergslagen AB: Godstog fra Sverige via Hamar til og fra Ranheim
  • Hector Rail: tømmertog på Østlandet og til Sverige, godstog fra Hønefoss til Halden og Sverige
  • Peterson Rail AB: Tømmertog fra Sverige til Moss og fra Hamar (Sørli) og Kongsvinger til Moss

Når togrutene endres 14.desember skjer dette for alle landene i Europa samtidig. Togrutene legges om to ganger i året, med et hovedterminskifte i desember og et delterminskifte i juni. Neste år blir det en lengre periode hvor Jærbanen er stengt mellom Sandnes og Stavanger, mens Drammenbanen blir stengt en del av "fellesferien" som følge av anleggsarbeider.