Planlegger for byggestart i Gevingåsen

Prosjektarbeidet til Gevingåsen tunnel på mellom Hommelvik og Hell i Trøndelag er nå i gang. Det langsiktige målet er modernisering og utvikling av Nordlandsbanens søndre del. Reisetiden Trondheim - Steinkjer skal ned. . Gevingåsen tunnel er første trinn i en oppgradering av strekningen. Målet er anleggsstart tidlig i 2009.

Tegningen viser en av tunnelmunningen i Gevingåsen.Prosjektarbeidet har sine utfordringer. Tunnelen går både fra en kommune til en annen og fra et fylke til et annet . Dette skaper noe ekstra arbeid i prosjekteringsfasen. Gevingåsen tunnel er et prosjekt som har ligget lenge på "vent". Dagens prosjektledelse kan derfor lene seg på en god del planarbeid som allerede foreligger.

Anleggsstart 2009

Prosjektleder Brede Nermoen er optimist og mener det er realistisk å forvente anleggsstart tidlig neste vinter. - Målet er at den første salva skal gå så tidlig som mulig i 2009. Med den arbeidsgruppen vi nå har samlet, føler jeg meg trygg på at det som kan gjøres fra Jernbaneverket blir gjort skikkelig og til riktig tid, sier Nermoen.

Nordlandsbanen/Trønderbanen

 Gevingåsen tunnel vil lik kjøretid mellom alle kryssingspor på strekningen Trondheim - Stjørdal. Dette alene betyr en kapasitetsøkning i antall tog. I dag er kapasiteten på 5,4 tog pr time. Etter at tunnelen er bygget ut, vil kapasiteten ha økt til 8 tog pr time. Tidsmessig er gevinsten på om lag 5 minutter. Videre betyr tunnelen at en rasutsatt banestrekning blir nedlagt. Nåværende spor er samtidig en barriere mot sjøen.

Synergieffekt

Steinmassene som Jernbaneverket vil ta ut, er sterkt ønsket av andre etater i regionen. Slik det nå ser ut vil det aller meste gå til Avinor, som skal bruke steinmassene når de utvider Trondheim Lufthavn Værnes. Om det skulle bli masser til overs, er både Statens vegvesen og Malvik kommune sterkt interesserte.

En annen positiv effekt er at 92 husstander mellom Hommelvik og Hell vil få redusert støy når Gevingåsen tunnel er et faktum.

Fakta Gevingåsen tunnel:

  • Lengde tunnel: 4,4 kilometer, totalt 5 km ny bane.
  • Enkeltspor med tverrslag
  • Kostnad 630 millioner kroner
  • Byggetid: Ca 3 år