Østfoldbanen: Ski stasjon åpnet igjen

Trafikken kom i gang igjen forbi Ski stasjon klokken 11.15, etter at all trafikk måtte stanses i nesten to timer på grunn av feil ved signalanlegget. Togene Oslo - Halden, Skøyen - Mysen - Rakkestad og Spikkestad - Oslo - Moss kjøres gjennom stasjonen.

Alle tog unntatt lokaltogene Skøyen - Ski kjører derfor som vanlig mandag ettermiddag.


Lokaltogene som stopper ved alle stasjoner snur på Langhus inntil signalfeilen på Ski stasjon er fullstednig utbedret.

(Oppdatert kl 15:10)