Normal drift forbi Stabekk

Fra onsdag morgen vil det igjen være normal drift i begge spor forbi Stabekk. Strekningen ble testet ved midnattstider natt til onsdag og deretter friskmeldt.

Feilen på signalanlegget i det ene sporet forbi Stabekk oppsto ca. kl 12.30 tirsdag. Så lenge det bare var mulig å benytte ett spor, ble noen togavganger innstilt på delstrekninger. De togene som gikk, fikk dermed gå uten større forsinkelser.
Jernbaneverket beklager de ulempene feilen på signalanlegget ved Stabekk har medført for togselskapene og deres kunder.