Jernbaneverket styrker informasjonen til togpassasjerene

Jernbaneverket går nå gang med å sette opp 50 nye monitorer som skal vise informasjon om togtrafikken i Oslo-området. Monitorene skal vise vanlig ruteinformasjon når trafikken går som normalt, men skal også kunne vise alternative informasjonsmeldinger ved avvik i trafikken. -Dette er et viktig skritt framover i retning av bedre informasjon til de togreisende, sier Jernbaneverkets stasjons- og eiendomssjef i Stor-Oslo, Henning Bråtebæk.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

50 nye skjermer av denne typen skal nå settes opp på stasjoner i Osloområdet. Foto: Henning BråtebækDet er altså 50 nye monitorer som nå settes, men det er samtidig vedtatt å anskaffe enda flere slike skjermer som vil bli satt opp på nyåret i 2009. Det første stasjonene som nå får nye monitorer er Lillestrøm, Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen. Monitorene på Oslo S skal blant annet komme opp nede på selve plattformene, slik at passasjerene ikke trenger å gå opp i sentralhallen for å se på den store tavla der ved avvik i trafikken, sier Bråtebæk. For uten samlet informasjon om togavgangene, skal også monitorene gi informasjon om hvor man finner alternativ transport ved avvik i togtrafikken, enten det er planlagte eller ikke planlagte avvik.


Tidlig i 2009 skal ordningen utvides til å gjelde på stasjonene Sandvika, Asker og Drammen.

Samtidig med anskaffelsen av de nye monitorene arbeides også med fornye høyttalersystemet og anviserne som i dag finnes på strekningene Oslo – Lillestrøm og Oslo – Ski.

Samlet kommer disse tiltakene for bedre trafikkinformasjon i Oslo-området til å koste om lag 20 millioner kroner. Forbedret trafikkinformasjon til togpassasjerene er et prioritert område for Jernbaneverket og det vil komme flere tiltak og forbedringer med det første.