Jernbaneverket og NSB enige om å innføre en reisegarantiordning

Fra januar 2009 vil det bli innført en kompensasjonsordning for passasjerer som rammes av innstilte tog og større forsinkelser. Dette ble Jernbaneverket og NSB enige om onsdag. Detaljene i ordningen er ennå ikke helt klare, men dette vil det bli arbeidet med fram mot årsskiftet.

Togpassasjerene skal fra neste år få kompensasjon ved større avvik i togtrafikken. Foto: Njål Svingheim- Det viktigste for Jernbaneverket er å bruke de midlene vi har til disposisjon, til tiltak som bedrer jernbanens standard slik at vi unngår forsinkelser og innstilte tog. Men i lys av de ulempene jernbanens kunder har hatt i det siste, har vi likevel funnet det riktig å bidra til at en slik ordning blir etablert, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.


- Målsettingen må jo også være at utbetalingene blir minst mulig som følge av bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken, sier Enger,

Det legges opp til at erfaringene med ordningen skal gjennomgås ved utløpet av 2009.