Jernbaneverket gjennomgår utviklingsprosjekt

Jernbaneverket arbeider nå med å finne alternative løsninger knyttet til trafikkstyringen på det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger, slik at sporet kan tas i bruk som forutsatt høsten 2009. Dette skjer som en konsekvens av at Statens jernbanetilsyn har vedtatt at det nye signalanlegget Merkur ikke vil bli tillatt tatt i bruk slik det nå er dokumentert. Anlegget skulle i første omgang settes i drift på Ganddal godsterminal.

Samtidig har jernbanedirektøren besluttet at det skal foretas en full gjennomgang av prosessen med utviklingen av det nye signalanlegget.


-Dette er en svært ubehagelig situasjon for Jernbaneverket, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. –Ikke minst vil jeg beklage overfor jernbanens kunder at de må vente lenger med å få full utnyttelse av de investeringer som er lagt ned i Ganddal godsterminal og det nye dobbeltsporet. Vi har derfor umiddelbart satt i gang arbeidet med å utrede alternative løsninger slik at ulempene for kundene skal bli så små som mulig. Jeg har også bedt om at det blir foretatt en ekstern revisjon av hele anskaffelses-og utviklingsprosessen for Merkur sikringsanlegg, sier Enger.

Signalanlegg består grovt sett av sikringsanlegg, automatisk hastighetsovervåking, fjernstyring og ytre anlegg. Hovedhensikten med et sikringsanlegg er at togtrafikken kan avvikles på en trygg og sikker måte. Det er derfor svært omfattende prosedyrer knyttet til godkjenning av en ny type anlegg.

Dette betyr at Ganddal godsterminal ikke vil få signalanlegget på plass som planlagt i mars 2009. Det betyr også at dobbeltsporet Sandnes-Stavanger heller ikke har det nye anlegget klart til åpningen høsten 2009. Den manglende godkjenningen vil også kunne få betydning for fremdriften i arbeidet med fjernstyring av Nordlandsbanen.

For dobbeltsporet Sandnes-Stavanger er det manuelle rutiner kombinert med bruk av de eksisterende sikringsanleggene i Sandnes og Stavanger som er alternativet. Det vil nå bli vurdert hvilke konsekvenser dette vil ha for reisetid og rutetilbud når dobbeltsporet åpnes.