Jernbaneverket arbeider for enhetlige stasjoner

Jernbaneverket har en klar strategi for å sikre tilgjengelighet for alle som ønsker å reise med tog. Det betyr at etaten planlegger for såkalt universell utforming ved alle nye stasjoner. I tillegg lages det nå planer for å oppgradere de eksisterende stasjonene for å gi tilgjengelighet for alle. Det betyr at stasjonenes plattformer legges til rette for enkel på- og avstigning.

Strømmen stasjon på Hovedbanen er blant stasjonene som har plattformer etter den nye standarden på 76 cm høyde. Foto: Njål SvingheimDet er vedtatt at en felles europeisk standard på 76 centimeters plattformhøyde skal legges til grunn ved moderniseringene. Dermed skal det bli trinnløs atkomst mellom plattform og de nye togene som NSB nå har bestilt. Jernbaneverket vil i samråd med NSB søke å først prioritere oppgradering til denne standarden på de stasjonene der de nye togene skal stoppe.


-Prioriteringene og vedtakene om rammer i den kommende Nasjonal transportplan vil bli avgjørende for hvor mange stasjoner som kan oppgraderes og når de vil være klare, sier etatsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket. Foreløpige beregninger antyder en pris på ca 1,5 milliarder kroner for oppgradering av samtlige aktuelle stasjoner. Når utredningene er ferdige vil arbeidene starte på de stasjonene der gevinsten er størst for togpassasjerene.

Plattformhøyden på landets mange eldre stasjoner varierer i dag, også i det aktuelle området der de nye togene skal kjøre. Det er bare et fåtall stasjoner som i dag har 76 centimeters plattformhøyde, men et større antall har plattformer på 70 cm, noe som dermed bare betyr mindre tiltak for å tilfredsstille standarden på 76cm. Andre steder er det mer omfattende ombygging som må til. -Dette blir det laget planer for, sier Horrisland.