Høyhastighetsutredninger

Jernbaneverket mener høyhastighetstog i Norge kan være interessant, og at videre utredninger er nødvendig for å avklare ambisjonsnivå for hastigheter og hva som skal ligge til grunn for langdistanse-persontrafikken på bane her i landet i fremtiden.

 Jernbaneverket mener høyhastighetstog i Norge kan være interessant, og at videre utredninger er nødvendig for å avklare ambisjonsnivå for hastigheter og hva som skal ligge til grunn for langdistanse-persontrafikken på bane her i landet i fremtiden.