Hovedplattformen på Drammen stasjon moderniseres

Mandag 18. februar starter arbeidet med å oppruste hovedplattformen på Drammen stasjon. Dette er den siste plattformen som gjenstår, før alle plattformene på stasjonen er ferdig modernisert. 14.februar inngikk Jernbaneverket kontrakt med drammensfirmaet Aktiv Veidrift AS.

Hovedplattformen i Drammen skal nå moderniseres. Foto: Njål SvingheimByggeleder Bjørn Sandvik opplyser at den gamle plattformen skal rives og bygges opp på ny. -Det blir nye benker, avfallsstasjoner og belysning på plattformen, samtidig forbereder vi for vannbåren oppvarming av sikkerhetssoneelementene på plattformkanten, forteller Sandvik. I tillegg skal det opp flere blomsterkasser for å gjøre plattformen litt "grønnere".


Ingen tog i spor 1 under anlegget
Av hensyn til byggearbeidene og ikke minst sikkerheten til de reisende, må plattformen stenges for trafikk i anleggsperioden som strekker seg fram til 30. mai. Det betyr at ingen tog vil bruke spor 1 i Drammen mens arbeidene pågår. Mellomplattform 1 og 2 (sporene 2 til 5) blir benyttet som normalt. Atkomst til spor 2, 3 4 og 5 på Drammen stasjon er via nedgangene utenfor hovedinngangen, og inne i stasjonshallen, i tillegg til at nedgangen fra hovedplattform 1 vil være åpen i hele byggeperioden.

Tidligere har Jernbaneverket modernisert begge mellomplattformene. I 2003 ble begge plattformene hevet, de fikk nye tak og det ble bygd venterom ute på hver plattform. Opprustingen av hovedplattformen kompletterer dermed moderniseringen av plattformene på Drammen stasjon.

ROM Eiendom har planer for oppgradering og modernisering av selve stasjonsbygningen og venterommet på Drammen stasjon.