Gjøvikbanen åpnet etter stor jobb

Gjøvikbanen åpnet igjen for trafikk forbi rasstedet ved Breiskallen onsdag ettermiddag 30.april. Arbeidene med å bygge opp igjen jernbanefyllingen på stedet har dermed gått raskere enn først antatt. Fra sent onsdag ettermiddag går Gjøvikbanens tog igjen helt fram til Gjøvik etter å ha hatt endestasjon på Eina i nesten en uke.

Her er det nye sporet ferdig bygget og ballast legges langs sporet. (Foto: Roar Dyrud)Det var en stor jobb som måtte til for å bygge opp igjen jernbanefyllingen ved Breiskallen på Gjøvikbanen. Det ble laget to anleggsveier inn til rasstedet og fyllingen ble bygd opp på nytt fra bunnen av. -Arbeidet har de siste dagene gått over all forventning, sier oppsynsmann Roar Dyrud på Gjøvikbanen.


Det var ytre del av fyllingen som raste ut i Hunnselva, rett nord for tidligere Breiskallen stasjon mellom Raufoss og Gjøvik. 4000 kubikkmeter stein har gått med for å bygge opp igjen fyllingen.

Selve sporet forbi rasstedet ble fjernet under arbeidene, men er onsdag ettermiddag bygget opp på nytt. De første dagene vil det være saktekjøring forbi stedet.