Fristen for sikkerhetsgodkjenning forlenges

Samferdselsdepartementet har vedtatt å forlenge fristen for at Jernbaneverket skal ha sikkerhetsgodkjenning i inntil ett år. Vedtaket er gjort etter at Departementet først har innhentet Statens jernbanetilsyns syn på en slik utsettelse.

Planovergang med helbomanlegg (illustrasjonsbilde). Foto: Njål SvingheimSamferdselsdepartementet trenger mer tid på å behandle Jernbaneverkets klage vedrørende Tilsynets avslag på sikkerhetsgodkjenning. Departementet har vedtatt at sikkerhetsgodkjenningen av Jernbaneverket kan utsettes i inntil ett år, under forutsetning av at Jernbaneverket har særlig fokus på sikring mot ras og utglidninger, sikring av planoverganger og sikring mot togsammenstøt.


Dette er områder som også er i samsvar med Jernbaneverkets risikobilde.