Flytog til Drammen etter sommeren

Flytoget vil kunne kjøre til og fra Drammen etter sommeren 2009. Først var det planlagt at Drammen stasjon skulle være klar for å ta i mot flytogene fra 1.mai 2009, men ombyggingen av stasjonen blir mer omfattende enn tidligere planlagt og dermed må datoen skyves til over sommeren.

Tilpasningene på Drammen stasjon for å ta i mot Flytoget, vil være fullført til etter sommeren 2009. (Foto: Njål Svingheim)Krav fra Statens jernbanetilsyn om store endringer av signalanlegget på stasjonen, gjør prosjektet mer omfattende enn tidligere planlagt. - Vi er kommet så langt med prosjektet at de sporendringene som skal gjøres ved stasjonen er utført. Drammen stasjon er en stasjon med et felles utkjørssignal i hver retning. Statens jernbanetilsyn har imidlertid krevd at stasjonen skal ha utkjørssignal i hvert spor, noe som betyr at det må monteres ni nye utkjørssignal. Den største jobben er ombyggingen av det innvendige sikringsanlegget for å betjene de nye signalene, sier utbyggingssjef Karstein Søreide.


Jernbaneverket har vært i tett dialog med Flytoget AS om endringen av prosjektet. Selskapet har tatt utsettelsen til etterretning. De vil komme tilbake til en ny dato for åpningen av flytogtrafikken fra Drammen senere. Med i Flytogets vurderinger er også parkeringssituasjonen ved stasjonen i Drammen.

Utbyggingssjefen understreker at prosjektet vil utnytte sommerens planlagte stengning av Drammenbanen i forbindelse med sporutbyggingen i Lysakerområdet fra 17. juli til 3. august. De fleste vesentlige arbeider skal være unnagjort når sommerferien er over.

- Det er viktig å understreke at flytogprosjektet ikke bare kommer Flytogets reisende til gode, men alle brukere av Drammen stasjon vil trafikkmessig få en mer fleksibel og sikker stasjon, sier Søreide.