Færre tog gjennom Oslotunnelen om kvelden

Fram til 3.september er ett spor gjennom Oslotunnelen stengt på grunn av arbeider mellom kl. 20.30 og 04.40 hver kveld. Det kjøres færre tog gjennom tunnelen enn det som står i rutetabellen. Passasjerer til innstilte tog henvises til neste avgang.

Det arbeides i Oslotunnelen hver eneste natt. Foto: Øystein GrueDet må derfor beregnes litt ekstra tid for reiser på kveldstid etter klokken 20.30. En del tog vil gå som normalt, men endringene kan medføre inntil 15 min. forsinkelse, og de reisende i Osloområdet oppfordres til å beregne litt ekstra tid for reiser om kvelden.


Endringene er i hovedsak:

  • NSB Lokaltog til/fra Skøyen er innstilt mellom Oslo S og Skøyen.
  • Reisende vises til neste NSB-tog/Flytog.
  • NSB Lokaltog Dal - Drammen er innstilt mellom Oslo S og Skøyen. Reisende vises til første Flytog i retning Asker. Reisende til strekningen Lier – Drammen bytter over til ventende NSB Lokaltog i Asker.
  • NSB Lokaltog Drammen - Dal er innstilt mellom Skøyen og Oslo S. Reisende vises til første Flytog i retning Oslo S. Reisende til strekningen Lillestrøm – Dal bytter over til ventende lokaltog på Oslo S.
  • Ett Flytog i timen hver vei er innstilt Oslo S – Asker. Reisende vises til neste tog.

Enkelte plattformer vil kunne være avstengt i perioder under arbeidene, og de reisende må være oppmerksom på at det kan bli sporendringer.

Arbeidene i Oslotunnelen er en del av tiltakene for å gjøre strekningen Oslo – Lysaker mer robust mot feil og forsinkelser. Med mer tilgang til sporet kan arbeidene gjennomføres raskere. Kveldsstenging av ett spor pågår fra 26. mai til 3.september.