Færre planoverganger i Vestfold

Jernbaneverket reduserer stadig tallet på planoverganger. På Vestfoldbanen blir det denne høsten lagt ned sju planoverganger mellom Tønsberg og Stokke stasjoner. 25.september ble et nytt bomanlegg tatt i bruk ved Buer, samtidig som tre usikrede overganger kunne stenges. –Vi er glade for hver eneste planovergang vi kan stenge sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Sluttkontrollør Finn Roar Andersen (tv), byggeleder Ragnar Sletsjøe og banesjef Bjørn Ståle Varnes er fornyde med å kunne ta i bruk ny helbom på Buer. Anlegget erstatter fire planoverganger som har hatt grinder som eneste sikring. Foto: Njål SvingheimPlanoverganger er et av områdene som har særlig fokus innenfor Jernbaneverkets satsing på sikkerhet. Planoverganger uten bomanlegg utgjør en risiko for de veifarende. Også for togtrafikken kan påkjørsler på planoverganger få store konsekvenser. Derfor arbeides det hele tiden med å få lagt ned så mange planoverganger som mulig. De fleste overgangene er private og grunneierne har bruksrett til dem. Ved å samle opp planoverganger som ligger nær hverandre og bygge nye veier langs linjen fram til en tryggere planovergang, eller til eksisterende bruer, kan risikoen reduseres betydelig. I de aller fleste tilfellene er grunneierne positive til slike løsninger, som også gir større sikkerhet for dem selv.

Fra ni til to

Mellom Sem og Stokke i Vestfold vil ni planoverganger denne høsten bli redusert til to. Ved Buer er fire planoverganger samlet til en overgang der det er bygget et nytt vegsikringsanlegg. Helbomanlegget trygger dermed atkomsten til flere boligeiendommer og til et friluftsområde på østsiden av Vestfoldbanen. Anlegget har kostet om lag to millioner kroner å bygge, inkludert tilførselsveier, noe som er nesten halv pris i forhold til overslaget. Årsaken er at Jernbaneverket har kunnet ta i bruk et bomanlegg fra Hortenbanen som det ikke lenger var bruk for. I tillegg er anlegget bygget ved hjelp av egne ressurser og lærlinger i Jernbaneverket Drift.

-Vi har hatt fire flinke lærlinger her som har gjort en kjempejobb, sier byggeleder Ragnar Sletsjøe, som sammen med sluttkontrollør Finn Roar Andersen la siste hånd på verket torsdag formiddag. Da gjensto bare noen detaljer og nye reflekser på bomanlegget før det skulle settes i ordinær drift klokken 12. For å etablere et slik bomanlegg måtte det legges kabler langs sporet i 1, 6 kilometers lengde i begge retninger, det måtte bygges en bu for sikringsanlegget og det måtte legges fram vanlig "bygdestrøm" fram til stedet.

Litt lenger nord på Vestfoldbanen skal det i oktober bygges nye veier fram til en jordbruksovergang med gode siktforhold. Dermed kan ytterligere fem planoverganger erstattes av en.

Også på Nordlandsbanen

 Nylig ble også fire planoverganger mellom Harran og Lassemoen og to mellom Drevvatn og Bjerka på Nordlandsbanen lagt ned.

Planovergangene erstattes enten av nye veier, overgangsbruer, underganger, eller ved at bruksretten blir innløst. Enkelte steder blir også planoverganger som bare er i sporadisk bruk også låst etter lokale avtaler, slik at Jernbaneverket kan varsles når det er behov for å bruke dem.