Econ-rapport: Store gevinster ved økt gods-satsing

Samfunnet kan spare store beløp dersom det satses på rask utbygging for godstransport med jernbane. En ny rapport laget av Econ Pöyry på oppdrag for CargoNet, viser at godstrafikken med jernbanen kan mer enn fordobles og at vegene kan spares for 300 000 nye trailere ved en slik utbygging. Det betyr mindre utslipp, færre ulykker og bedre transport.

Godstrafikken med jernbane kan raskt mer enn dobles og gi store gevinster for samfunnet dersom det satses på jernbaneutbygging, viser en ny rapport fra Econ Pöyry. Foto: Njål SvingheimGodstransport på jernbane er det klart beste alternativet for transport mellom de største byene her i landet, viser rapporten. Ved å investere fire milliarder kroner for bedre godstransport på bane kan toget mer enn doble dagens trafikk. –Rapporten bekrefter at samfunnet nå må prioritere utbygging av jernbanen for godstransport her i landet, sier administrerende direktør i CargoNet, Are Kjensli. CargoNet er klare til å utnytte en bedre infrastruktur med flere godstog og nye lokomotiver, sier han.


Rapporten vurderer tre mulige utviklinger for mer gods på bane, og det er alternativet med størst investeringer, som også gir høyest samfunnsmessig gevinst. Norge har i utgangspunktet en høy andel jernbanetransport. Dette er det beste utgangspunktet for videre vekst. CargoNet AS frakter årlig over 500.000 containerenheter på godstog, og har nylig bestilt nye lokomotiver og vogner for å øke kapasiteten ytterligere.