Aluminium over på tog

Det nystartede godstogselskapet Cargolink kjører nye biler fra Drammen til Bodø. På returen tar det samme toget med seg aluminium fra Elkems aluminiumsverk i Mosjøen. Dermed kan flere vogntog fjernes fra veiene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Cargolink til Green Cargo i Drammen. (Foto: Arild Hansen, Rail Terminal Drammen AS)

Aluminiums-barrene lastes inn i bilvognene i Mosjøen og toget går til Drammen. Hver enkelt av aluminiumsbarrene veier over 6 tonn, så det blir tunge tog som ruller sørover. Dette er første gang i Norge at det sendes returlast med biltogene, vanligvis ruller disse tomme tilbake igjen til terminalen i Drammen. Cargolink kjører ett biltog på Nordlandsbanen ukentlig. De nye bilvognene til Cargolink egner seg godt til å ta returlast da de har skyvbare tak som gjør lasting og lossing enkelt med store trucker.

Omlasting i Drammen
-Vi får vognene med aluminium inn på vår terminal på Sundland der vi laster om til vogner som skal til Sverige, forteller Lars Hellik Strøm ved Rail Terminal Drammen. Vognene kommer til Drammen lastet med papir fra Sverige til Drammen. - Ved å laste om på Sundland utnytter vi altså returkapasitet og slipper tomkjøring med vogner, sier Strøm. -Dette illustrerer også behovet for en slik terminal i et godsknutepunkt som Drammen. Årsvolumet er på ca 10 000 tonn og vi har bare fått positive tilbakemeldinger på prøvetransportene. Dette er selvfølgelig kostnadseffektivt for kundene, hvis ikke ville ikke vår løsning blitt valgt, sier Lars Hellik Strøm.

Destinasjonen er Finspång i Sverige der en bedrift benytter aluminium i sin produksjon av blant annet varmevekslere. Elkem ønsker på denne måten å fjerne 10-12 vogntog fra veiene hver uke og den svenske bedriften i Finspång ønsker at aluminiumen kommer med tog siden den har sidespor inn i bedriften.