2008

 • Store arbeider på Bergensbanen i helga 11/10 - 12/10

  Komande helg er togtrafikken på Bergensbanen erstatta med bussar på delar av strekninga. Årsaka er at det skal utførast større arbeider på banen. Både mellom Gol og Torpo og mellom Vaksdal og Trengereid må banen stengast som fylgje av anleggsarbeider.

 • Hektisk helg i Bjørvika, Østfoldbanen stengt i tre dager

  Fra torsdag kveld 9.oktober til mandag morgen 13.oktober blir det hektisk aktivitet på Østfoldbanen i Loenga – Bjørvikaområdet. Da skal Østfoldbanens dobbeltspor legges tilbake i sin gamle trase i en lengde på 600 meter. Dette er et av de mest omfattende omkoblingsarbeidene på jernbanenettet i år.

 • 1,2 milliarder mer til Jernbaneverket

  Regjeringens budsjettforslag for 2009 innebærer en betydelig styrking av vedlikehold og investeringer i jernbanen. Vedlikeholdsbudsjettet foreslås økt med 25% og investeringsbudsjettet foreslås økt med 36 %. Det blir rasjonell framdrift på de igangsatte prosjektene både innenfor investeringer og vedlikehold neste år. I tillegg blir det et ekstraordinært vedlikeholdsløft for Dovre- og Bergensbanen på 90 millioner kroner.

 • Et positivt budsjett for jernbanen

  I statsbudsjettet for 2009 foreslår Regjeringen å øke Jernbaneverkets budsjett med 1,2 milliarder kroner. -Dette er både positivt og svært viktig for at vi skal kunne gi et bedre tilbud til passasjerer og næringsliv, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Budsjettforslaget innebærer økt satsing på vedlikehold, noe som er en forutsetning dersom vi skal nå målene om bedre punktlighet og økt kvalitet, sier jernbanedirektøren.

 • Stadig flere jobber utføres av private

  I fjor ble over en tredel av jernbanevedlikeholdet, halvparten av fornyelsene og 90 prosent av utbyggingen utført av private firmaer. Til sammen satte Jernbaneverket ut arbeider for for nesten tre milliarder kroner. Alt tyder på at tallet blir enda større i år.

 • Togtrafikken i gang igjen på Bergensbanen

  Laurdag morgon 4/10 vart Bergensbanen opna etter brannen i snøoverbygget ved Hallingskeid torsdag. Togtrafikken går no som vanleg.

 • Bergensbanen stengd på fjellet etter brann i snøoverbygg

  Bergensbanen er stengd på strekninga mellom Finse og Myrdal etter ein brann i eit snøoverbygg aust for Hallingskeid torsdag 2/10. Brannen førde til store skader på kontaktleidning, kablar og spor. Banestrekninga kan tidlegast opnast att seint fredag kveld 3/10.

 • Høyhastighetsutredninger

  Jernbaneverket mener høyhastighetstog i Norge kan være interessant, og at videre utredninger er nødvendig for å avklare ambisjonsnivå for hastigheter og hva som skal ligge til grunn for langdistanse-persontrafikken på bane her i landet i fremtiden.

 • Bergensbanen stengt på fjellet

  Bergensbanen er torsdag stengt på grunn av brann i et snøoverbygg to kilometer øst for Hallingskeid.