2008

 • Hektisk helg i Bjørvika, Østfoldbanen stengt i tre dager

  Fra torsdag kveld 9.oktober til mandag morgen 13.oktober blir det hektisk aktivitet på Østfoldbanen i Loenga – Bjørvikaområdet. Da skal Østfoldbanens dobbeltspor legges tilbake i sin gamle trase i en lengde på 600 m. Dette er et av de mest omfattende omkoblingsarbeidene på jernbanenettet i år.

 • Mange nye rassikringsanlegg på plass

  I år er ni nye anlegg for rasvarsling og rassikring tekne i bruk. Dei fleste nye anlegga er bygde på Bergensbanen og Flåmsbana, medan det òg er gjort rassikringsarbeid på strekninga Grong – Gartland på Nordlandsbanen. Det er i tillegg gjort omfattande kartleggingsarbeid i 2008, noko som vi no skal gjere om til konkrete sikringstiltak til neste år, seier leiar i Jernbaneverket sitt rasutval, Trond Børsting.

 • Kongsvingerbanen fornyes

  Helt siden 2002 har det pågått omfattende arbeider med å fornye spor og installasjoner på Kongsvingerbanen. –Banen får et nå en mye bedre standard, sier oppsynsmann og byggeleder Bjørn Ivar Aasen. Arbeidene har nå kommet så langt at hele den 65 kilometer lange strekningen fra Lillestrøm til Sander stasjon er ferdig oppgradert. Sentralt i arbeidet står ballastrenseverket som sist i oktober nådde fram til Sander.

 • Jernbaneverket og NSB enige om å innføre en reisegarantiordning

  Fra januar 2009 vil det bli innført en kompensasjonsordning for passasjerer som rammes av innstilte tog og større forsinkelser. Dette ble Jernbaneverket og NSB enige om onsdag. Detaljene i ordningen er ennå ikke helt klare, men dette vil det bli arbeidet med fram mot årsskiftet.

 • Feil tall for punktlighet og regularitet i Aftenposten-oppslag

  Jernbaneverket har oppdaget en feil i våre beregninger av antall forsinkelser og hel- og delinnstillinger i togtrafikken for 2008. Jernbaneverket beklager å ha oppgitt feil tall for 2008 som grunnlag for Aftenpostens oppslag onsdag 22/10.

 • Godstog skapte forsinkelser på Drammenbanen

  Et godstog fikk mandag morgen maskinskade og ble stående å sperre det ene sporet ved Blommenholm på Drammenbanen. Hendelsen medførte store forsinkelser i morgentrafikken.

 • Skjerpede kontrollrutiner i Romeriksporten

  Jernbaneverket har innført flere tiltak etter at det ble oppdaget et skinnebrudd i tunnelen 31.august. En del av skinnehodet hadde falt av og bruddet ble oppdaget av en lokomotivfører i Flytoget. Etter hendelsen har Jernbaneverket både skiftet ut deler av skinnene og etablert en egen og mer omfattende kontrollrutine for området som er utsatt for fuktig klima i Romeriksporten.

 • Nationaltheatret stasjon oppgradert for 90 millioner

  Jernbaneverket har modernisert den gamle delen av Nationaltheatret stasjon for totalt 90 millioner kroner. Tiltakene har gitt landets nest mest trafikkerte jernbanestasjon økt brannsikkerhet og bedre forhold for de reisende.

 • Østfoldbanen tilbake på plass

  Etter omfattende arbeider ble Østfoldbanen igjen åpnet for trafikk i sin opprinnelige trase ved Bjørvika natt til mandag 13.oktober. Banen har i to år gått på en midlertidig trase som følge av det store veiprosjektet i Bjørvika. Dette var et av de mest omfattende omkoblingsarbeidene på jernbanenettet i år og jobben ble gjort etter planen.