2008

 • Trygg med tog, et samarbeid med Trygg Trafikk

  Hver dag tar barn rundt om i landet tog for å komme seg til og fra skolen. Dessverre er mange utsatt for farlige situasjoner på og ved norske jernbanelinjer. Dette tar vi på alvor. Trygg Trafikk og Jernbaneverket har jobbet sammen for å lage morsomme og lærerike arbeidsoppgaver for barn fra første til tredje trinn.

 • Bergensbanen åpnet etter snøraset

  Bergensbanen ble åpnet søndag kveld etter snøraset som gikk lørdag 5. januar.

 • Feilen i Oslotunnelen er rettet

  Togene går nå som normalt gjennom Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen.

 • Bergensbanen er fortsatt stengt søndag

  Bergensbanen er fortsatt stengt etter lørdagens snøras. Arbeidet med å rydde opp etter raset har nå startet.

 • Gjøvikbanen åpnet igjen

  Gjøvikbanen er nå åpnet igjen etter at banen var stengt mellom Nittedal og Kjelsås om morgenen og formiddagen fredag 4.januar.

 • Ruteendring for togene 6.januar

  Flere seter i lokaltrafikken på Østlandet er den viktigste endringen når togrutene endres fra og med søndag 6.januar. NSB øker sin kapasitet med 3800 seter på hverdager i form av flere vogner i togavganger med fulle tog. For øvrig er det en del minuttjusteringer i lokaltrafikken og noen endringer i stoppmønster og rutetider for fjerntogene.

 • Jernbanen nær 0-visjonen for antall drepte

  Jernbanen i Norge opplevde i 2007 et år med god utvikling både i trafikken og sikkerheten. Ett menneske mistet livet i forbindelse med jernbanetrafikken her i landet i 2007, det samme som i 2006. –Jernbanen er med dette svært nær målet i den såkalte 0-visjonen om ingen drepte som følge av virksomheten, sier jernbanedirektør Steinar Killi. -Dette er en klar trend over flere år og viser at jernbanen er en svært sikker transportform. Vi er likevel veldig klar over at virksomheten fortsatt også har sikkerhetsmessige utfordringer, sier jernbanedirektøren.

 • Ganddal godsterminal er i drift

  Onsdag 2.januar klokken 13.52 setter det første godstoget med avgang fra Ganddal godsterminal i Sandnes kursen mot Oslo og Alnabru. Siste godstog fra den gamle godsterminalen i Paradis i Stavanger gikk den 30. desember 2007.