2008

 • Sørlandsbanen gjenåpnet ved Gulskogen

  Togtrafikken på Sørlandsbanen går tirsdag ettermiddag som normalt etter at banen en periode var stengt mellom Drammen og Mjøndalen på grunn av feil på kjøreledningen ved Gulskogen stasjon.

 • Flytog til Drammen etter sommeren

  Flytoget vil kunne kjøre til og fra Drammen etter sommeren 2009. Først var det planlagt at Drammen stasjon skulle være klar for å ta i mot flytogene fra 1.mai 2009, men ombyggingen av stasjonen blir mer omfattende enn tidligere planlagt og dermed må datoen skyves til over sommeren.

 • Høyhastighetstog i Norge: Dyrt men framtidsrettet?

  27.november ble det for tredje gang holdt åpent seminar om utbygging av høyhastighetsbaner i Norge. Flere nye delutredninger ble lagt fram og mest oppmerksomhet fikk kanskje rapporten fra Econ Pöyry som viser at lønnsomheten blir dramatisk mye dårligere for høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim ved å legge en tradisjonell norsk beregningsmodell til grunn.

 • Seminar om høyhastighetstog: Store forskjeller etter beregningsmodeller

  27.november avholdt Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket seminar om utredning av høyhastighetsbaner i Norge. Der ble flere nye delutredninger lagt fram. Blant annet kom det fram nye økonomiske beregninger som viser at høyhastighetstog i Norge kan få en langt dårligere lønnsomhet enn hva det ser ut til dersom de tyske beregningsmodellene legges til grunn.

 • Høyhastighetstog i Norge: Dyrt men framtidsrettet?

  27.november ble det for tredje gang holdt åpent seminar om utbygging av høyhastighetsbaner i Norge. Flere nye delutredninger ble lagt fram og mest oppmerksomhet fikk kanskje rapporten fra Econ Pöyry som viser at lønnsomheten blir dramatisk mye dårligere for høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim ved å legge en tradisjonell norsk beregningsmodell til grunn.

 • Jernbaneverket gjennomgår utviklingsprosjekt

  Jernbaneverket arbeider nå med å finne alternative løsninger knyttet til trafikkstyringen på det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger, slik at sporet kan tas i bruk som forutsatt høsten 2009. Dette skjer som en konsekvens av at Statens jernbanetilsyn har vedtatt at det nye signalanlegget Merkur ikke vil bli tillatt tatt i bruk slik det nå er dokumentert. Anlegget skulle i første omgang settes i drift på Ganddal godsterminal.

 • Storstilt skogrydding i gang

  Jernbaneverket satsar no ca. 150 millionar kroner på skogrydding langs banestrekningane i landet. Denne hausten har det storstilte skogryddingsprogrammet starta opp for fullt på Gjøvik- og Bergensbanen. Alle banar skal ryddast dei neste fem åra.

 • Østfoldbanen: Ski stasjon åpnet igjen

  Trafikken kom i gang igjen forbi Ski stasjon klokken 11.15, etter at all trafikk måtte stanses i nesten to timer på grunn av feil ved signalanlegget. Togene Oslo - Halden, Skøyen - Mysen - Rakkestad og Spikkestad - Oslo - Moss kjøres gjennom stasjonen.

 • Nordlandsbanen åpnet lørdag kveld 8/11

  Nordlandsbanen åpnet for trafikk igjen forbi Løsberga sør for Steinkjer sent lørdag kveld 8.november. Nordgående nattog Trondheim - Bodø ble første tog forbi stedet der det gikk et ras i forbindelse med veiarbeider mandag 3.november.

 • CargoNet: -Alvorlig når Nordlandsbanen er stengt

  Nordlandsbanen var sist uke stengt rett sør for Steinkjer i seks dager, etter at sprengningsarbeider i regi av Statens vegvesen gikk galt mandag 3.november. –Det meste av vareflyten nord- og sørover går med Nordlandsbanen og stengningen er derfor veldig alvorlig, både for oss, våre transportkunder og for næringslivet i Nord-Norge, sier informasjonsdirektør Bjarne Wist i CargoNet.