2008

 • Aluminium over på tog

  Det nystartede godstogselskapet Cargolink kjører nye biler fra Drammen til Bodø. På returen tar det samme toget med seg aluminium fra Elkems aluminiumsverk i Mosjøen. Dermed kan flere vogntog fjernes fra veiene.

  Cargolink til Green Cargo i Drammen. (Foto: Arild Hansen, Rail Terminal Drammen AS)
 • Tilrår ikkje stopp for Follobana på Kolbotn og Vevelstad

  I 2007 og 2008 er stasjonstilknytinga for Follobana utgreidd av Det Norske Veritas, og rapporten er no klar. Den konkluderer med at det ikkje er samfunnsøkonomisk lønsamt å gje Follobana stopp korkje på Kolbotn eller Vevelstad.

  Rushtid på Oslo S
 • Tog fire ganger mer effektivt enn fly

  Elektriske tog er fire ganger så miljøeffektive som fly. Det viser en ny rapport om energiforbruk og klimagassutslipp fra transportsektoren. I tillegg bruker norske tog fornybar energi. Rapporten viser utviklingen i transportsektoren fra 1994 til 2004. – NSBs miljøregnskap for årene etter 2004 viser i tillegg at tallene for jernbanen har blitt enda bedre i løpet av de siste årene, noe som skyldes god effekt av ulike ENØK-tiltak, sier miljøsjef i Jernbaneverket, Veronica Valderhaug.

 • Høyhastighet mer lønnsomt sammen med annen trafikk

  Høyhastighetslinjer blir mer lønnsomme om man planlegger for at både persontrafikk og godstrafikk kan kobles sammen på ett nett. Det mener professor i trafikk og logistikk i Sverige, Bo-Lennart Nelldal.

 • Utredningsarbeid for høyhastighet fortsetter

  Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket arbeider videre med flere delutredninger for eventuelle høyhastighetsbaner i Norge. Samferdselsdepartementet ønsker nå å få utredet hvilke metoder som bør benyttes for å få fram nytte og kostnader ved bygging av høyhastighetsbaner i Norge. I tillegg arbeider Jernbaneverket med å se nærmere på mulige driftsformer, transport- og markedsanalyser. –I løpet av høsten vil til sammen fem delutredninger i høyhastighetsspørsmålet bli lagt fram, sier plan- og utredningsdirektør Anita Skauge.

 • Stoa holdeplass på Arendalsbanen åpnet

  Mandag 18. august ble nybygde Stoa holdeplass på Arendalsbanen tatt i bruk. Holdeplassen ble offisielt åpnet av Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen, som ankom holdeplassen med tog fra Arendal kl. 0934, - det første ordinære toget som stoppet på Stoa.

 • Jernbaneverket styrker informasjonen til togpassasjerene

  Jernbaneverket går nå gang med å sette opp 50 nye monitorer som skal vise informasjon om togtrafikken i Oslo-området. Monitorene skal vise vanlig ruteinformasjon når trafikken går som normalt, men skal også kunne vise alternative informasjonsmeldinger ved avvik i trafikken. -Dette er et viktig skritt framover i retning av bedre informasjon til de togreisende, sier Jernbaneverkets stasjons- og eiendomssjef i Stor-Oslo, Henning Bråtebæk.

 • Eidsvoll - Doknes første del mot Hamar

  Strekningen mellom Eidsvoll og Dokknes ser ut til å bli der anleggsarbeidene starter for nytt dobbeltspor Eidsvoll - Hamar. Overskuddsmasser fra E-6 -anlegget i nærheten gir tilgang på masser og rask byggestart er derfor gunstig her.

 • Ruteendring for togene 14/12: NSB med flere avganger

  Fra og med søndag 14.desember vil NSB kjøre flere tog. Selskapet øker da antallet avganger på strekningene Oslo S- Halden og Skøyen – Mysen. Også Oslo – Lillehammer og Bodø – Rognan får nye avganger. I godstrafikken blir det flere avganger på dagtid.