Ta toget til Torp

Fra mandag 21. januar blir det et nytt togstopp på Vestfoldbanen. Da stopper toget ved Torp holdeplass, og en skyttelbuss vil sørge for transporten de snaue to kilometerne mellom holdeplassen og Sandefjord lufthavn Torp.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra 21. januar stopper toget her for reisende som skal til og fra Sandefjord Lufthavn Torp. Foto: Trine Bratlie EvensenDet er på gamle Råstad stasjon utenfor Sandefjord at det skal bygges 250 meter med plattform, et stort leskur, samt oppstillings- og snuplass for skyttelbussene.


Både holdeplassen og flyplassen får monitorer med informasjon om buss- og togavganger. Det blir ikke kiosk eller billettkontor på holdeplassen, slik at billetter må kjøpes enten på avreisestasjonen eller på flyplassen.

Hver time

Det vil gå tog i begge retninger fra Torp holdeplass hver time - hver halvtime i rushtiden. Skyttelbussen kjører fra flyplassen åtte minutter før togets ankomst og returnerer til flyplassen umiddelbart etter togavgang.

Den nye holdeplassen etableres på vestsiden av sporet, og den gamle stasjonsbygningen som ligger øst for banen blir ikke berørt. Dette bygget er i dag et museum som driftes av stiftelsen Råstad stasjon.

Samarbeid

Det er en samarbeidsavtale mellom Vestfold Fylkeskommune, NSB, Jernbaneverket, Sandefjord Lufthavn og Statens vegvesen som har sørget for at holdeplassen blir en realitet. Hensikten er å skaffe et tilbud til de som ønsker å ta toget til Sandefjord Lufthavn, i påvente av at det evt. bygges en egen stasjon i tilknytting til flyplassen.

Planleggingen av holdeplassen startet for alvor i sommer, og høsten har bl.a. gått med til utarbeidelse av byggeplaner samt utlysning av tilbudskonkurranse.

Kontrakt for grunnarbeidene ble inngått med Arne Olav Lund A/S fredag 9. november, og påfølgende mandag var den første gravemaskinen på plass langs skinnene på Råstad. Nå blir det noen uker med hektisk innsats for å gjøre holdeplassen klar til bruk mandag 21. januar.