SJ tar over persontrafikken på Ofotbanen

Fra 14 juni neste år blir det det statlige svenske togselskapet SJ som skal drive persontrafikken på Ofotbanen og i Norrland i Sverige. For første gang var også Ofotbanen med i det utlyste anbudet fra Rikstrafiken i Sverige.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

SJ skal kjøre persontogene på Ofotbanen fra juni neste år. Foto: Roar G NilssonFør anbudsutlysningen ble det inngått en avtale mellom norske og svenske myndigheter slik at også Ofotbanen kunne omfattes av den svenske utlysningen.

SJ opplyser at selskapet vil legge opp til varierte priser i nattogene mellom Stockholm/Gøteborg og Narvik. Prisene skal legges opp etter etterspørselen og SJ har lovet å senke de billigste prisene i forhold til dagens prisnivå. Togene kjøres nå på svensk side av Veolia (tidligere Connex Tåg), mens det på norsk side er Ofotbanen AS som står for framføringen på oppdrag for NSB.

Avtalen har en verdi for SJ på mer enn to milliarder kroner og gjelder for fem år, med mulighet for forlengelse. Togselskapet Ofotbanen AS har varslet at selskapet trekker seg ut av denne trafikken når avtalen utløper i juni neste år. Etter at SJ mistet sitt monopol på denne trafikken har først Svenska Tågkompaniet AB og nå senest Connex vunnet anbudene, men nå kommer altså SJ tilbake, og de kommer til å kjøre helt til Narvik.

Det går to persontogpar i hver retning på Ofotbanen hele året. Det ene går Narvik - Stockholm, mens det andre går Narvik - Luleå, med forbindelse til Gøteborg og Stockholm.