Nye Strømmen stasjon åpnet med ballonger og hornmusikk

Statssekretær Erik Lahnstein fikk hjelp av førsteklassinger fra Sagdalen barneskole da han fredag åpnet Strømmen kollektivterminal. Barna ble invitert frem av statssekretæren da han skulle skjære over snora som markerte åpningen av terminalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Med god bistand fra de små ble snora delt i to og flere hundre ballonger ble sluppet til vært til stor glede for de mange fremmøtte på Strømmen.


Alle fremmøtte ble deretter invitert til kaffe og kake for å feire at kollektivterminalen endelig står klar til bruk.

Strømmen og Skjetten skolekorps dannet den musikalske rammen rundt åpningen. Før statssekretæren og barna delte snora talte regionvegsjef Sidsel Sandelien i Statens Vegvesen. Hun slo i sin tale fast at det er viktig å satse på kollektive transportløsninger for å avlaste vegnettet og oppfordret folk til å bruke toget. Etatsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket takket alle i egne rekker for å ha nedlagt et godt arbeid med terminalen og fremhevet det gode samarbeidet med Statens Vegvesen i prosjektet.

Statssekretær Lahnstein minnet forsamlingen om at det har vært stasjon på Strømmen siden 1854 og at nå hadde endelig fått til en nødvendig oppgradering for fremtiden. Gode overgangsløsninger mellom tog og andre transportmidler er viktig for at folk skal velge å reise kollektivt.