Norske tog på ren vannkraft

Alle tog som kjører i Norge bruker kun strøm fra vannkraftverk. Jernbaneverket har inngått en avtale som garanterer at all kjørestrøm som leveres til tog og all strøm som Jernbaneverket selv bruker, er produsert av vannkraft.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Godstog på veg nedover Gudbrandsdalen. Foto: Njål SvingheimDette betyr at det fra før av miljøvennlige toget nå kun drives av fornybar energi og er CO2-nøytralt.


-Bakgrunnen for at vi nå har inngått avtale om leveranse av såkalt "grønn strøm" er at jernbanen i Norge og Europa ønsker en grønn profil, sier fungerende direktør Dyre Martin S. Gulbrandsen i Jernbaneverkets enhet Bane Energi. -Vi har nå inngått avtale med kraftprodusenten Skagerak Energi som utsteder opprinnelses-sertifikater etter europeisk standard for slik handel. Sertifikatet sikrer oss kun strøm fra vannkraftverk og vi vet nå hvor den strømmen vi bruker kommer fra, sier Gulbrandsen. Avtalen ble inngått i sommer og gjelder fra 1.juli 2007.

Sertifikatordningen (RECS) er felles europeisk og administreres i Norge av det markedsnøytrale Statnett.

Oppgradering av vannkraftverk

 Dette gjør strømmen litt dyrere, men det har likevel blitt veldig godt mottatt av togselskapene, sier Guldbrandsen. Både de og vi mener dette gir jernbanen en enda bedre miljøprofil. Den delen av strømprisen som utgjør påslaget for garantert grønn strøm, skal brukes til å oppgradere navngitte vannkraftverk slik at de kan produsere mer. Disse pengene går med andre ord til å gjøre vannkraften enda bedre, legger han til. Jernbaneverket er svært fornøyd med at alle elektriske tog i Norge nå drives av ren vannkraft.

Også strømforbruket per togpassasjer synker. På tre år er forbruket av strøm per passasjer redusert med 17%. Ca 80 % av togtrafikken her i landet drives med elektriske tog.