Meråkerbanen 125 år

Meråkerbanens 125-årsjubileum ble markert på Kopperå stasjon fredag 31/8-07. Meråkerbanen, som går mellom Trondheim og Storlien, blir for tiden oppgradert og i desember skal banen åpnes for 22,5 tonns aksellast. Godstrafikken på banen er stadig økende.

Mange hadde møtt fram på Kopperå stasjon for å ta del i det historiske tablået knyttet til byggingen av Meråkerbanen Foto: Arvid BårdstuDe siste årene har trenden på Meråkerbanen snudd fra en nedslitt bane med synkende trafikk til økt vedlikehold og stadig økende trafikk.


I sin tale til fylkesmann, fylkesordfører og andre gjester i Kopperå sist fredag, sa jernbanedirektør Steinar Killi at Meråkerbanen befant seg nær det punktet der det ville vært for seint å redde den for få år siden.

Men ettersom det fra 2005 ble bevilget penger, kunne det systematiske fornyelsesprogrammet starte opp. Og før jul skal godstogene kunne kjøre med 22,5 tonns akseltrykk.

Viktig godsbane
I de årene Norske Skog på Skogn har eksistert, har de fått tilkjørt 5,3 millioner tonn gods over Meråkerbanen. Går det som prognosene til Norske Skog viser, vil banen få en stadig økende godstrafikk. Samtidig viser Nabotoget fin utvikling med over 70 000 passasjerer i fjor. Nabotoget er et norsk-svensk persontogsamarbeid som går mellom Trondheim og Østersund.

Et stadig tilbakevendende tema, ikke minst fra de svenske gjestene ved jubielumsmarkeringen, var ønsket om en elektrifisering av banen. På svensk side heter banen opp til Storlien Mittbanan. For uten å ha elektrisk drift er også banen på svensk side rustet opp store beløp de senere årene.