Jernbaneverket foreslår mer fleksibel togstyring

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har i dag fått overlevert Jernbaneverkets rapport etter brannen på Oslo S natt til 28. november. Økt fleksibilitet for togstyring ved større driftsavvik er ett av tiltakene som Jernbaneverket foreslår å se nærmere på.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Konsekvensene av brannen på Oslo S ble store (foto: Jernbaneverket).I tillegg er det nødvendig å se på sårbarhet knyttet til GSM-R systemene, og en sårbarhetsanalyse er allerede påbegynt. Jernbaneverket foreslår også at en på bredt grunnlag bør foreta en vurdering av risiko knyttet til samlokalisering av samfunnskritiske kabler.

Brannen på Oslo S natt til 28. november, medførte stans i all togtrafikk fra midnatt til ca. kl. 21.00 samme kveld. Brannen oppstod i en høyspenningskabelskjøt tilhørende Hafslund Nett AS i en kulvert under bygningen ved nedgangen plattformen til spor 1 og 2. Årsaken til brannen blir vurdert av Hafslund.

Togstansen oppstod fordi transmisjonsanlegget til BaneTele gikk ned som følge av manglende strømtilførsel. Anlegget har blant annet som oppgave å sørge for fjernstyring av signalanlegg og kommunikasjon til GSM-R enheter ute på linjen og på stasjoner. Som følge av strømmangel fungerte ikke GSM-R talekommunikasjon på flere strekninger.

Det var særlig lokaltrafikken på Østlandet som ble rammet, og ca. 80 000 passasjerer ble berørt. 799 persontog og godstog ble helt eller delvis inntilt som følge av hendelsen.