Ikke tog på det sentrale Østlandet 28/11

Jernbaneverket har onsdag ettermiddag begynt å få tilbake strømmen på sine sambands- og fjernstyringsanlegg i Oslo etter brannen natt til 28/11. Likevel blir det ikke kjørt tog på de rammede strekningene onsdag 28/11 fordi Jernbaneverket vil foreta driftsprøver av alle anlegg før trafikken kan gjenopptas.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Store skader i kabelanleggene under Oslo S som følge av brannen som oppsto i Hafslunds høyspentkabler natt til 28/11. (Foto: Jernbaneverket)Oppdatert kl 14.45
Det må gjennomføres et grundig kratleggingsarbeid av skadene før togtrafikken kan komme i gang igjen. Det er bragt på rene at brannen oppsto i høyspentkabler tilhørende Hafslund. Kablene går under Oslo Sentralstasjon. Brannen utviklet meget sterk varme og dette førte til store skader på en mengde andre kabler i samme område. Disse kablene brukes blant annet til Jernbaneverkets trafikkstyrings- sambands- og informasjonssystemer. Dermed ble det umulig å styre togtrafikken på Østlandet.


Brannen rammer dermed onsdag ettermiddag alle lokaltog på Østlandet unntatt strekningen Drammen - Kongsberg. Den rammer alle regiontog på Østlandet unntatt strekningen Drammen - Skien. Sørlandsbanens tog sørfra snur i Kongsberg eller Drammen, Bergensbanens tog vestfra snur på Nesbyen og Dovrebanens tog snur på Ringebu. Det går heller ikke tog på Østfold.- Kongsvinger, - Gjøvik og Rørosbanen.

NSB har skaffet 110 busser, men dette er ikke nok til å dekke opp togtrafikken.

Lokaltogene på Jærbanen, Vossebanen, i Trøndelag og på Nordlandsbanen er ikke berørt av feilene i Oslo-området. Fjerntog på Nordlandsbanen går som normalt.

Det er onsdag ettermiddag fortsatt ikke mulig for Jernbaneverket å angi noe tidspunkt for når alle de omfattende skadene kan være reparert og alle prøver av at anleggene igjen fungerer slik de skal er fullført.

Jernbaneverket beklager på det sterkeste den situasjonen som har oppstått som følge av brannen.