Høyhastighet: Utredningene presenteres 5/11

Mandag 5.november vil Jernbaneverket presentere utredningsarbeidet som er gjort for å undersøke potensialet for mulige høyhastighetsbaner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tysk høyhastighetstog type ICE 3 (Foto: DB)Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet engasjert uavhengige konsulenter for å gjennomføre en analyse av mulige høyhastighetsbaner i Sør-Norge.

Jernbaneverket vil avholde orienteringsmøte der utredningsarbeidet blir presentert på Thon Arena Hotell Lillestrøm den 5.november klokken 10, program og påmeldingsinformasjon finner du vedlagte pdf-dokument.

Som kjent har utredningsarbeidet blitt delt inn i flere faser. I den første mulighetsstudien som ble lagt fram i fjor høst, konkluderte de tyske ekspertene med at det ville være mest naturlig å gå videre med høyhastighetsvurderinger for traseene Oslo - Trondheim og Oslo - Gøteborg.

I tillegg til å gjennomføre mer grundige undersøkelser rundt marked og mulige traseer for disse to strekningene, er det nå også gjennomført studier av mulighetene for slike baner til Bergen og Kristiansand/Stavanger. Inkludert i disse vurderingene er også forslagene om en sørnorsk høyhastighetsring (Oslo - Bergen - Stavanger - Kristiansand – Oslo) og en Haukelibane (Oslo - Bergen over Haukeli, med forgrening til Haugesund og Stavanger).

Det har vært viktig å engasjere kompetente eksperter som har inngående kjennskap til høyhastighetsprosjekter og som er uavhengige av tidligere vurderinger og analyser. For å sikre tilstrekkelig kunnskap om spesifikke norske forhold, er det i tillegg engasjert norske eksperter på geologi, anleggsteknikk og kostnadsvurderinger.

Jernbaneverket vil gi sine vurderinger til Samferdselsdepartementet i forbindelse med etatenes forslag til Nasjonal transportplan, NTP, i desember.

Av hensyn til bevertning ber vi om at påmelding sendes på e-post til
Marianne Slåen innen 31.oktober.