Hovedbanen åpnes igjen onsdag ettermiddag

Hovedbanen åpnes for trafikk igjen mellom Lørenskog og Lillestrøm tidligst klokken 16 onsdag ettermiddag 5/9, etter at et godstog sporet av på morgenen. Ingen personer ble skadd i uhellet. Hovedbanens lokaltog snur på Lørenskog og NSB kjører busser for lokaltogene mellom Lillestrøm og Lørenskog inntil strekningen blir gjenåpnet. Trafikken gjennom Romeriksporten ble ikke berørt.

Uhellet skjedde litt etter klokka seks onsdag morgen og det ble skader på sporene, slik at Hovedbanenmåtte stenges. Jernbaneverket regner med at opprydningsarbeidene har kommet så langt at strekningen kan gjenåpnes onsdag ettermiddag, tidligst ved 16-tiden. Det var et tog lastet med skinner som sporet av rett nord for Fjellhamar holdeplass. Et godstog i det andre sporet fikk et mindre sammenstøt med en avsporet vogn. Uhellskommisjonen kartlegger hendelsesforløpet.


Det er særlig godstrafikken og lokaltogene på Hovedbanen som berøres. Togene som kjører gjennom Romeriksporten berøres ikke av uhellet.