Hector Rail satser på tømmertog

Fra ruteendringen 6.januar starter togselskapet Hector Rail en omfattende trafikk med tømmertog fra en rekke terminaler. Samtidig kommer CargoNet igjen til å stå for tømmertogene i Trøndelag, mens det blir få endringer i persontrafikken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra ruteendringen i januar blir Hector Rails lokomotiver også et vanlig syn foran tømmertog. (Foto: Njål Svingheim)Det er igjen i godstrafikken at det blir størst endringer når togrutene legges om fra 6.januar. Noen selskaper vinner trafikk, mens andre satser på nye områder.


Det svenske togselskapet Hector Rail, som eies av den norske rederfamilien Høeg, skal fra 6.januar kjøre en rekke tog for skogindustrien. Tømmertogene skal gå fra terminaler på Østlandet, Østerdalen og Gudbrandsdalen til papirindustrien i Sverige. I ruteopplegget vil Hector Rail kjøre tømmer fra terminalene Sørli, Hove, Otta, Kongsvinger, Elverum og Auma. Selskapet vil også fortsette med de daglige godstogene fra Follum ved Hønefoss til Halden og videre til Sverige.

CargoNet viderefører sin sterke satsing på raske tog med containere og trailere mellom landsdelene. Selskapet planlegger å sette inn ytterligere ett togpar til Bergen og Stavanger (Ganddal) i løpet av neste rutetermin. CargoNet tar fra 6,januar over tømmertrafikken i Trøndelag. Det innbærer tog fra Sverige over Storlien til Skogn og fra Formofoss og Østerdalen til Skogn. I tillegg videreføres industri- og tømmertogtrafikken i Sør-Norge som nå, med unntak av trafikken til Sverige over Charlottenberg som tas over av Hector Rail. CargoNet skal også fortsatt kjøre en del biltog med utgangspunkt fra Drammen.

Også svenske Green Cargo satser på tømmertrafikk. Selskapet vil kjøre tømmertog fra Sverige til Sarpsborg tre til fem dager i uka. Green Cargo skal også fortsette sin vognlast- og biltogtrafikk til Drammen som i dag.

Ofotbanen AS mister tømmertrafikken i Midt-Norge, men satser i stedet på kjøring av biltog mellom landsdelene. Ofotbanen AS vil kjøre biltog fra Drammen til Stavanger (Ganddal), Bergen, Åndalsnes, Trondheim, Bodø og Narvik. Green Cargo kjører også vognlasttog fra Sverige til Narvik.

Malmtrafikk AS (MTAS) står for den tyngste trafikken på det norske jernbanenettet. Selskapet har bestilt ruter for 15 togpar i døgnet mellom gruvebyen Kiruna i Nord-Sverige og havnen i Narvik.

Selskapet Tågåkeriet i Bergslagen AB (TÅGAB) skal også fortsett trafikken som nå. TÅGAB kjører vognlasttog fra Sverige over Kongsvinger til Ranheim nord for Trondheim, for uten tømmertog til Halden i Østfold.

Persontrafikken

Det legges ikke opp til store endringer i persontrafikken fra 6.januar. Det blir noen minuttjusteringer på enkelte strekninger for å få bedre punktlighet. På Drammenbanen tas det hensyn til at Flytoget i løpet siste halvår i 2008 planlegger å forlenge sine ruter fra Asker til Drammen. To nye stasjoner får togstopp, det gjelder Torp i Vestfold og Kvitfjell i Oppland. Sistnevnte får bare togstopp i vintersesongen. Kvitfjell holdeplass ligger rett ved skiheisen på Kvitfjell. Torp holdeplass på Vestfoldbanen får bussforbindelse bort til terminalbygningen på Sandefjord lufthav, Torp til alle tog.

På Raumabanen blir det i sommerferieperioden et endret ruteopplegg der to togpar kjøres som turisttog mellom Åndalsnes og Bjorli, mens to togpar går hele strekningen Åndalsnes - Dombås med forbindelser til Dovrebanen. I sommerperioden vil også nattogtrafikken til og fra Sverige legges om slik at det blir daglige forbindelser til og fra Malmø via Gøteborg. Også denne vinteren blir det eksttratog mellom Bergen og Hallingdal i helgene i tillegg til de ekstra ettermiddagstogene som går hele strekningen. NSB vil sette inn flere vogner i mange av rushtidstogene på Østlandet fra 6.januar.

Togselskaper

Følgende selskaper driver for tiden togtrafikk i Norge:

 • NSB AS (persontrafikk)
 • Flytoget AS (persontrafikk)
 • NSB Gjøvikbanen AS (persontrafikk, Gjøvikbanen)
 • SJ AB (persontrafikk, NSB er operatør på norsk side)
 • CargoNet AS (godstrafikk)
 • Green Cargo AB (godstrafikk)
 • Malmtrafikk AS (MTAS) (godstrafikk)
 • Ofotbanen AS (gods- og persontrafikk)
 • Hector Rail AB (godstrafikk)
 • AS Valdresbanen (museumspreget trafikk)
 • Tågåkeriet i Bergslagen, AB (Tågab) (Godstrafikk)