GSM-R tatt i bruk som togradio

Torsdag 1.november ble GSM-R tatt i bruk som togradio på hele det norske jernbanenettet. Tidligere er systemet tatt i bruk som sikker nødkommunikasjon mellom togleder og lokomotivfører. At systemet nå er tatt i bruk som togradio, markerer også at den store utbyggingen av GSM-R til 1,8 mrd kr er over.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

GSM-R er nå tatt i bruk som togradio på hele det norske jernbanenettet. (Foto: Øystein Grue)-Overgangen fra den gamle analoge togradioen Scanet til GSM-R ved driftsdøgnets start midnatt gikk helt smertefritt, sier en glad utbyggingssjef Harald Nikolaisen.


Det er jobbet intenst med tester og dokumentasjon mot 1. november som var satt som frist til å ta i bruk GSM-R som togradio. Nå er alt i boks og Statens Jernbanetilsyn har godkjent GSM-R-systemet for togradio. – Det er en lettelse å være i mål med en så stort og omfattende prosjekt. Det har vi greid både innenfor vedtatte budsjetter og innenfor sluttfristen for prosjektet.

Kontraktene ble inngått sommeren 2003 med byggestart på høsten samme år. Første fase var strekninger uten togradio, blant annet Nordlandsbanen og Rørosbanen som fikk sin nødradio ved årsskiftet 2004/2005, mens hele nettet ble ferdig utbygd og nødradio tatt i bruk i 2006. I 2007 har togradiofunksjonaliteten blitt testet og nå tatt i bruk på hele nettet. Den gamle analoge togradioen vil etter hvert bli tatt ut av drift.