Forslaget til Nasjonal transportplan legges fram i januar

Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen fremmer sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 i januar 2008, ikke 17. desember i år som tidligere meldt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Overlevering av Nasjonal transportplan er utsatt (foto: Øystein Grue).Transportetatene trenger mer tid på planforslaget, og det vil bli overlevert Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet før 31. januar 2008. Dette er i tråd med fristen departementet tidligere har satt. Endelig tidspunkt vil bli avklart senere. Utsettelsen gjøres i samråd med departementene. For Jernbaneverket innebærer dette også at overleveringen av våre høyhastighetsvurderinger til Samferdselsdepartementet, utsettes tilsvarende.