Forslag til Nasjonal transportplan legges fram 17. januar

Transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 legges fram 17. januar 2008. Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen planlegges lagt fram ved årsskiftet 2008/2009.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

(Foto: Øystein Grue)Forslaget til Nasjonal transportplan sendes på høring fra transportetatene 17. januar 2008 og høringsuttalelser sendes Samferdselsdepartementet innen 30. april.


Det vil bli arrangert en pressekonferanse 17. januar kl.10.00 i forbindelse med fremleggelsen.

I samband med overleveringen av transporteatene og Avinors forslag til den neste Nasjonal transportplan, vil Jernbaneverket også overlevere sine vurderinger av utredningene som er gjort med tanke på mulige høyhastighetsbaner i Norge.