Engasjerende høyhastighetsseminar

Det var knapt et sete ledig da Jernbaneverket arrangerte høyhastighetsseminar mandag 5. november. Og engasjementet blant deltakerne var stort. –La det bli en nyansert og god debatt, oppfordret statssekretær Erik Lahnstein innledningsvis.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det tyske panelet fikk mange spørsmål fra forsamlingen. Foto: Sindre Ånonsen

Etter at den tyske konsulentgruppen VWI-gruppen hadde redegjort for sitt arbeid og konklusjoner så langt, ble det anledning til å stille spørsmål. Og spørsmål var det mange av, mens andre igjen benyttet anledningen til å komme med kommentarer og innlegg.

-Ikke tatt standpunkt

En av dem som tok ordet var Øyvind Halleraker. Høyres medlem i Samferdselskomiteen og talsmann for Høyhastighetsringen, ga ros til både Jernbaneverket og de tyske konsulentene for prosessen så langt. Han understreket at verken han eller Høyre er låst når det gjelder hva slags høyhastighetsalternativ de mener det vil være riktig å gå videre med.

-Ellers finner jeg de samfunnsøkonomiske utregningsmodellene til tyskerne interessante, og under Stortingets behandling av Nasjonal transportplan kommer jeg til å reise spørsmål om ikke dette er en modell også vi bør bruke, sa Halleraker.

Viktig bidrag

Kjell Atle Brunborg fra Norsk Jernbaneforbund mente høyhastighetsdebatten kan gi et verdifullt bidrag til arbeidet med å få realisert en utbygging av intercity-trianglet og Ringeriksbanen.

Men det var også dem som mente at planene om høyhastighet kunne skrinlegges, som Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund. -Vi er 4, 6 millioner innbyggere i dette landet, mot 80 millioner i Tyskland. Bruk heller penger på å ruste opp det eksisterende og nedslitte jernbanenettet, var oppfordringen fra ham.

Høye tunnelkostnader

 Representanter fra Norsk Bane ønsket å vite hvorfor kilometerkostnadene for deres Haukeli-alternativ var så store, sammenlignet med lavere kostnader ved å bygge høyhastighet andre steder. Til dette svarte VWI-gruppen at de mange tunnelene og kravene til sikkerhet i disse drev kostnadene opp.

Etter den første spørrerunden - og lunsj, ble det innlegg fra konsulenter fra Metier, SINTEF og NGI, før en ny spørrerunde avrundet seminaret