Bergensbanen 100 år over fjellet

På dagen 100 år etter at skinnene fra øst og vest ble skrudd sammen ved Ustaoset ble begivenheten minnet med en høytidelig gjentakelse av programmet fra den gang. Folk fra Jernbaneverket Region Vest skrudde sammen en symbolsk skinnesgang av samme type som banen hadde ved skinneleggingen i 1907. -Ingen ting har betydd så mye for Hallingdal som Bergensbanen, sa ordføreren i Hol.

100-årsminnet for sammenknytningen av Bergensbanen over fjellet ble høytidelig markert 8.oktober 2007. Veterantoget som ble brukt ved anledningen hadde flere vogner fra Bergensbanens første tid. Foto: Njål SvingheimDet ble en både høytidelig og munter markering av den store begivenheten som fant sted ved Bergensbanens kilometer 263,2 like øst for Ustaoset for 100 år siden. Da møttes skinneleggerne fra Øst og Vest på dette stedet og det lå skinner mellom Østlandet og Vestlandet for første gang. Selv om hele Bergensbanen først ble ble åpnet to år senere, ble det i 1907 etablert en forbindelse østfra over Krøderbanen og med båt over Krøderfjorden til Gulsvik nederst i Hallingdal. Fra Gulsvik kunne togene kjøre helt til Bergen.

Høytidelig

For 100 år siden ble skinnene skrudd sammen med nasjonalfargede lasker av anleggets to overingeniører, musikkorps spilte, nasjonalsangen ble sunget, det ble holdt høytidelige taler og det ble ropt 3x3 hurra. Det kom også ekstratog fra øst og vest. I stor grad ble det samme programmet gjennomført tirsdag 9.oktober 2007. Skinnene ble skrudd sammen på en skinnegang ved siden av Bergensbanens hovedspor. Denne symbolske skinnegangen med nasjonalfargede lasker skal bli liggende som et minne. 

Sammenlikn dette bildet med det som er tatt 100 år senere!Regiondirektør Lars Chrstian Stendal i Jernbaneverket Regin Vest sa at markeringen er viktig, både med tanke på det enorme arbeidet byggingen av banen var, men også med tanke på Jernbaneverkets folk som holder banen i drift i dag. Bergensbanen har fortsatt etter 100 år en meget stor betydning og en sentral plass i landets kommunikasjoner.

Ordfører i Hol, Erik Kaupang, sa at ikke noe har hatt så stor betydning for Hallingdal som Bergensbanen. Bergensbanen ble åpnet i sin helhet i november 1909, da var også strekningen mellom Roa og Gulsvik klar for trafikk. Samtidig var også snøoverbygg og snøskjermer over den krevende høyfjellsstrekningen på plass.

Bergensbanevisen ble selvsagt også sunget, her er et lite utdrag:

"Blant villeste fjelle i ødeste trakt,
en bane fra Bergen vi ferdig har lagt,
på skinnene ruller det lastede tog,
hvor ulvene herjet og jog."