Bedre spor på Vestfoldbanen

Jernbaneverket gjennomfører nå ballastrensing i sporet mellom Lauve og Larvik stasjoner på Vestfoldbanen. Fram til 24.september skal sju kilometer bane få nytt pukklag og mer stabilt spor. Dette er siste etappe på en omfattende oppgradering av strekningen Tønsberg - Larvik. -Banen mellom Tønsberg og Larvik blir nå nesten som en ny bane å kjøre på, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Ballastrenseverket graver ut gammel pukk under sporet og erstatter den med ny. (Foto: Njål Svingheim)Jernbaneverket har gjennom de siste fire årene gjennomført en større oppgradering av Vestfoldbanens spor fra Tønsberg til Larvik. Denne høsten fullføres den såkalt re-designen av linjen på strekningen.


Arbeidene omfatter rensk av alle grøfter og stikkrenner, samling av alle typer kabler langs sporet i egne kabelkanaler og utskifting av selve sporets ballast. Når sporet er ferdig justert etter disse omfattende arbeidene får man et langt mer stabilt og komfortabelt spor å kjøre på.

Etter fullført ballastrensing og re-design av anlegget, trenger sporet også mindre korrektivt vedlikehold enn tidligere. Jernbaneverket ønsker å gjennomføre mer ballastrensing av norske baner for på den måten å øke sporkvaliteten og få mer av vedlikeholdsinnsatsen over fra korrektivt vedlikehold (feilretting) til verdibevarende vedlikehold. I år brukes det nesten 29 millioner kroner på fornyelsesarbeidene på Vestfoldbanen. -Til neste år vil det bare gjenstå noen mindre etterarbeider på denne strekningen, forteller banesjefen.

For ikke å forstyrre togtrafikken for mye, foregår arbeidene stort sett om kvelden og natten, men det vil bli busskjøring sør for Sandefjord etter kl. 20.40 på hverdager og i noe lenger perioder i helgene.

Vestfoldbanens spor mellom Tønsberg og Larvik framstår nå etter flere års arbeid like godt som nytt.