Arbeider på strekningen Oslo S - Lillestrøm o/Grorud (Hovedbanen) i helgen 15 - 16/9

Lørdag 15. og søndag 16. september skal Jernbaneverket gjøre vedlikeholdsarbeider på Hovedbanen. Banen vil bli stengt for persontogtrafikk mellom Oslo S og Lillestrøm. NSB setter opp busstransport.

Banen vil være stengt for persontogtrafikk fra lørdag kl. 09.50 til søndag kl. 15.50. I denne perioden vil NSB frakte passasjerer med buss. Passasjerene møter på stasjonen til ordinære avgangstider, men må påregne noe forsinkelse. Tog som kjører gjennom Romeriksporten, blir ikke berørt av arbeidene.


Grunnen til stengingen er at det skal byttes sporveksler både på Grorud og i Gamlebyen. Arbeidene vil gjøre jernbaneanleggene mer stabile og vil gi bedre kjørekomfort og mindre støy fra togtrafikken. Det skal også gjøres vedlikeholdsarbeider på kontaktledningsanlegget samt en del mindre vedlikeholdsoppgaver på strekningen. Stengingen vil dessuten benyttes til å gjøre nødvendige arbeider på Strømmen stasjon.

Det vil gå enkelte godstog samt en del anleggstog på strekningen mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.