2007

 • Jernbaneverkets tilsette støder TV-aksjonen

  Dei tilsette i Jernbaneverket gir i år frå seg den tradisjonelle julegåva og sender i staden 100.000 kroner til TV-aksjonen "Saman for born". Samstundes oppmodast alle andre offentleg tilsette om å støde årets TV-aksjon.

 • Høyhastighet: Utredning ferdig om kort tid

  Innen utgangen av oktober vil den tyske konsulentgruppen som arbeider med å utrede mulige høyhastighetsbaner i Norge avslutte sitt arbeid. Utredningsarbeidet gjøres av den tyske konsulentgruppen VWI i Stuttgart på oppdrag fra Jernbaneverket. 5.november vil Jernbaneverket avholde et presentasjons- og orienteringsmøte om høyhastighetsutredningen.

 • Bergensbanen 100 år over fjellet

  På dagen 100 år etter at skinnene fra øst og vest ble skrudd sammen ved Ustaoset ble begivenheten minnet med en høytidelig gjentakelse av programmet fra den gang. Folk fra Jernbaneverket Region Vest skrudde sammen en symbolsk skinnesgang av samme type som banen hadde ved skinneleggingen i 1907. -Ingen ting har betydd så mye for Hallingdal som Bergensbanen, sa ordføreren i Hol.

 • Bergensbanen 100 år over fjellet

  På dagen 100 år etter at skinnene fra øst og vest ble skrudd sammen ved Ustaoset ble begivenheten minnet med en høytidelig gjentakelse av programmet fra den gang. Folk fra Jernbaneverket Region Vest skrudde sammen en symbolsk skinnesgang av samme type som banen hadde ved skinneleggingen i 1907. -Ingen ting har betydd så mye for Hallingdal som Bergensbanen, sa ordføreren i Hol.

 • Steinar Killi går av som jernbanedirektør neste år

  Steinar Killi går av som jernbanedirektør i løpet av våren 2008. Nærmare dato blir avklard med Samferdselsdepartementet. Killi, som blir 67 år i juni 2008, varsla departementet i fjor om at han ynskja å fråtre stillinga som direktør i 2008.

 • -Et bra budsjett for jernbanen

  Jernbaneverket mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 er et bra jernbanebudsjett. Spesielt er Jernbaneverket fornøyd med at regjeringen ønsker en sterkere satsing på å fornye de eksisterende anleggene. Regjeringen følger opp intensjonene i Nasjonal transportplan (NTP), men dagens budsjettnivå er likevel ikke tilstrekkelig til å gjennomføre alle de utbyggingsprosjektene som det er forventninger om i NTP, men jernbanedirektør Steinar Killi opplever budsjettet som en vilje til å satse på jernbanen.

 • Stor arbeidshelg på Bergens- og Sørlandsbanen

  I helga 29/9 - 30/9 er det planlagt gjennomført ei rad arbeider på Bergensbanen og Sørlandsbanen. Delar av dei to banane vil derfor tidvis vere stengde. Det er mellom anna fleire kulvertar som skal leggjast inn under sporet for å auke tryggleiken og å fjerne planovergangar.

 • 54,6 millioner togreiser i 2006, veksten fortsetter

  Jernbaneverkets offisielle statistikk viser at det ble foretatt 54,6 millioner reiser med tog i Norge i 2006. Dette utgjør en vekst i persontrafikken på 4%. Godstrafikken økte med 6,4 % til 3,35 milliarder tonnkilometer. Veksten fortsetter også inn i 2007.

 • Enda ein rekord på Flåmsbana

  Flåmsbana kjem nok ein gong til å setje ny passasjerrekord i år. -Vi reknar med 580 000 passasjerar i løpet av året, seier driftsleiar Sivert Bakk i Flåm Utvikling. Det meste av turistsesongen er nå over, og planlegginga for neste år er allereie godt i gang. Flåmsbana er eit av dei mest vitja turistmåla i Noreg.

 • Bedre spor på Vestfoldbanen

  Jernbaneverket gjennomfører nå ballastrensing i sporet mellom Lauve og Larvik stasjoner på Vestfoldbanen. Fram til 24.september skal sju kilometer bane få nytt pukklag og mer stabilt spor. Dette er siste etappe på en omfattende oppgradering av strekningen Tønsberg - Larvik. -Banen mellom Tønsberg og Larvik blir nå nesten som en ny bane å kjøre på, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.