2007

 • Ikkje normal trafikk på Bergensbanen før søndag 4. november

  Laurdag morgon 3. november, blei strekninga mellom Urdland og Voss stengd, etter at ei kontaktledningsmast falt ned på grunn av ei masseutgliding ved Lunderosen. Omfanget av skadane fører til at det ikkje blir normal trafikk på Bergensbanen før søndag 4. november.

 • Ofotbanen: Malmtog sporet av på svensk side

  Et malmtog sporet ved 12-tiden 5/9 av på Malmbanan i Sverige. Avsporingen fører til at trafikken på Ofotbanen må innstilles, trolig i minst ett døgn. Persontrafikken kjøres med busser mellom Narvik og Kiruna, opplyser Banverket.

 • Jernbaneverket vil ivareta biologisk mangfold

  Gjennom de siste fem årene har Jernbaneverket drevet kartlegging av det biologiske mangfoldet langs jernbanelinjene. Det finnes i Norge en del arter som liker seg best i nærheten av jernbanen, noen av disse er også såkalte rødliste-arter. –Kartleggingsarbeidet som nå er gjennomført gir oss oversikt og grunnlag for å ha en bevisst holdning til det biologiske mangfoldet langs banene, sier biolog Anders Thylén i Jernbaneverket.

 • Stor grunnentreprise til T. Stangeland Maskin AS

  Jernbaneverket skrev i september 2007 under kontrakt på grunnentreprisen Sandnes – Stavanger med entreprenøren T. Stangeland Maskin AS. Fra før er entreprenøren i full gang med Jåttåvågen.

 • Forslag til Nasjonal transportplan legges fram 17. januar

  Transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 legges fram 17. januar 2008. Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen planlegges lagt fram ved årsskiftet 2008/2009.

 • Klima: -Meir robuste baner blir naudsynt

  Det blir naudsynt for Jernbaneverket å gjere sporets underbygning sterkare i utsette område som ein følgje ev stadig meir nedbør og større svingningar i vertilhøva. Det seier leiar av Jernbaneverkets rasutval, Trond Børsting.

 • Oslopakke 3 må på skinner

  Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å utrede virkningene av Oslopakke 3 på trafikk og miljø. Transportetatene mener kollektivtrafikken må bli en vinner i forhold til privatbilen. Utredningen er overlevert Samferdselsdepartementet og ble tirsdag sendt på høring.

 • Toga bruker mindre straum med nytt målesystem

  Jernbanen i Norden og Europa blir nå enda meir konkurransedyktig og miljøvennleg. Eit nyutvikla system for direkte måling av straumforbruket i toga gir stor innsparing. Forbruket kan reduserast med minst 10%. Systemet er utvikla i samarbeid med jernbaneforvaltningane i Sverige og Danmark og har nå vore i drift i eitt år med gode resultat. Jernbaneverket har vore initiativtakar i prosjektet, og systemet vert operert og drifta av Jernbaneverket, Bane Energi.

 • Forslaget til Nasjonal transportplan legges fram i januar

  Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen fremmer sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 i januar 2008, ikke 17. desember i år som tidligere meldt.

 • Jernbaneverket foreslår mer fleksibel togstyring

  Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har i dag fått overlevert Jernbaneverkets rapport etter brannen på Oslo S natt til 28. november. Økt fleksibilitet for togstyring ved større driftsavvik er ett av tiltakene som Jernbaneverket foreslår å se nærmere på.