Sikkert arbeid

Dokumenter med krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur.

Informasjon om hvordan arbeid ved spor skal gjennomføres er samlet den vedlagte dokumentmappen "Sikkert arbeid". Denne oppdateres jevnlig, nyeste utgave er fra februar 2019.

Infopakker for sikkert arbeid

Etter en rekke alvorlige hendelser besluttet Bane NOR Infrastruktur å opprette en sentral arbeidsgruppe som skulle følge opp sikkert arbeid i og ved spor. De tre strakstiltakene som ble iverksatt er beskrevet i de tre infopakkene i menyen til høyre.

Informasjon til hovedsikkerhetsvakter

Spørsmål ifm. HMS kan rettes til Tor Oksnes på 916 59 308 eller tor.oksnes@banenor.no. Spørsmål ifm. trafikksikkerhet kan rettes til BN DROPS på 916 05 555 eller drops@banenor.no.

Viktig informasjon til entreprenører som har hovedsikkerhetsvakter, signalgivere eller førere

Har ditt firma godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere eller førere? Husk at du da må sikre at du får tilsendt sirkulærer, som dine ansatte må kvittere for at de har lest og forstått.

Henvend deg til Bane NOR ved togekspeditør (TXP) Ål på telefon 32 08 58 01, eller på e-post felles.sirk.entreprenorer@banenor.no.

Firma med mer enn en person med en av disse funksjonene må lage egne rutiner for å kontrollere kvitteringer. Ta kontakt med TXP Ål for mer informasjon.