Sikkert arbeid

Dokumenter med krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur.

Informasjon om hvordan arbeid ved spor skal gjennomføres er samlet den vedlagte dokumentmappen "Sikkert arbeid". Denne oppdateres jevnlig, nyeste utgave er fra 15. juni 2020

Infopakker for sikkert arbeid

Etter en rekke alvorlige hendelser besluttet Bane NOR Infrastruktur å opprette en sentral arbeidsgruppe som skulle følge opp sikkert arbeid i og ved spor. De tre strakstiltakene som ble iverksatt er beskrevet i de tre infopakkene i menyen til høyre.

Informasjon til hovedsikkerhetsvakter

Spørsmål ifm. HMS kan rettes til Tor Oksnes på 916 59 308 eller tor.oksnes@banenor.no. Spørsmål ifm. trafikksikkerhet kan rettes til BN DROPS på 916 05 555 eller drops@banenor.no.

Viktig informasjon til entreprenører som har hovedsikkerhetsvakter, signalgivere eller førere

Har ditt firma godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere, skiftere eller førere? Husk at du da må sikre at dine ansatte mottar sirkulærer via vår nettløsning (Netpublicator), og at de kvitterer for at de har lest og forstått. Før disse funksjonene skal utøves, skal man ha kvittert for:

  • Alle TS-sirkulærer
  • Alle TU-sirkulærer
  • Alle S-sirkulærer i toglederområdet man skal jobbe i
  • Alle S-sirkulærer som gjelder flere områder ("Kunde og trafikk")

Firma med mer enn en person med en av disse funksjonene må lage egne rutiner for å kontrollere kvitteringer.

Henvend deg til Bane NOR ved Driftsoperativt senter (DROPS) på telefon 916 05 555, eller på e-post drops@banenor.no for mer informasjon.