Sikkert arbeid

Dokumenter med krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur.

Informasjon om hvordan arbeid ved spor skal gjennomføres er samlet den vedlagte dokumentmappen "Sikkert arbeid". Denne oppdateres jevnlig, nyeste utgave er fra januar 2018.

Informasjon til hovedsikkerhetsvakter

Er det noe dere lurer på så ta kontakt med Tor Oksnes i Bane NOR på telefon 916 59 308 eller på e-post tor.oksnes@banenor.no.

Viktig informasjon til entreprenører som har hovedsikkerhetsvakter, signalgivere eller førere

Har ditt firma godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere eller førere? Husk at du da må sikre at du får tilsendt sirkulærer, som dine ansatte må kvittere for at de har lest og forstått.

Henvend deg til Bane NOR ved togekspeditør (TXP) Ål på telefon 32 08 58 01, eller på e-post felles.sirk.entreprenorer@banenor.no.

Firma med mer enn en person med en av disse funksjonene må lage egne rutiner for å kontrollere kvitteringer. Ta kontakt med TXP Ål for mer informasjon.