Samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr

Her finner du en introduksjon til Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom, montøravtale, samt aktuelle avtaledokumenter.

Illustrasjonsfoto: Bane NOR
 • Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom er regulert av standardvilkårene i samlokaliseringsavtalen.

 • Bane NORs tilbud om montøravtale, som gir adgang til Bane NORs tekniske hytter og rom, er regulert av standardvilkårene i montøravtalen.

 • Selskap eller annen organisasjon som arbeider med tredjeparters elektroniske kommunikasjonsutstyr på våre lokasjoner for elektronisk kommunikasjon, og som ønsker å kunne søke om at egne ansatte kan få selvstendig adgang til å jobbe på våre lokasjoner, trenger montøravtale med Bane NOR.

 • Tilbudet om å inngå samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale med Bane NOR er et åpent tilbud med standardvilkår. For både samlokaliseringsavtale og montøravtale med Bane NOR gjelder standardvilkår for alle avtaleparter.

 • Samlokaliseringstilbudet består av:
  • Plass til skap/kabinett i tekniske hytter/rom
  • Plass i skap/kabinett på de lokasjonene som har slikt tilbud
  • Plass til antenner i radiomaster
  • Kraftforsyning for utstyr (primærstrømforsyning)

 • Før samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale kan inngås, må vår avtalepart ha inngått en konfidensialitetsavtale med oss. Konfidensialitetsavtalen består av standardvilkår som er likelydende for alle Bane NORs avtaleparter. Avtaledokumentet finnes her.

Samlokaliseringsavtale

Montøravtale

Samlokaliseringsavtale (hoveddokument)

Montøravtale (hoveddokument)

Vedlegg 1 til samlokaliseringsavtale (kontaktinformasjon)

Vedlegg 1 til montøravtale (kontaktinformasjon)

Vedlegg 2 til samlokaliseringsavtale (endringsprotokoll)

Vedlegg 2 til montøravtale (endringsprotokoll)

Bilag 1 til samlokaliseringsavtale (standardvilkår)

Bilag 1 til montøravtale (standardvilkår)

Bilag 2 til samlokaliseringsavtale og montøravtale (sikkerhetsavtale)

Bilag 3 Prisingsmodell og priser

Bilag 4 Installasjon, montasje

Bilag 5 Sikkert arbeid (HMS)

Bilag 6 til samlokaliseringsavtale (produktspesifikasjon)

 

Bilag 7 til samlokaliseringsavtale  (behandling av anmodning om innplassering)


(Klikk i tabellen for å laste ned dokumentene.)
Hvis du har spørsmål om innholdet på denne siden, kan du sende en mail til thr@banenor.no.