Samlokalisering av utstyr

Her finner du en introduksjon til Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom, montøravtale, samt aktuelle avtaledokumenter.

Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Bane NORs tilbud om samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr i våre radiomaster og tekniske hytter/rom er regulert av standardvilkårene i samlokaliseringsavtalen.

Vårt tilbud om montøravtale, som gir adgang til Bane NORs tekniske hytter og rom, er regulert av standardvilkårene i montøravtalen. Begge avtalene finner du i tabellen under.

Selskaper og andre organisasjoner som arbeider med tredjeparters elektroniske kommunikasjonsutstyr på våre lokasjoner, må ha montøravtale med Bane NOR for å søke om selvstendig adgang til lokasjonene for egne ansatte.

Tilbudet om å inngå samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale med Bane NOR er et åpent tilbud med standardvilkår. For både samlokaliseringsavtale og montøravtale med Bane NOR gjelder standardvilkår for alle avtaleparter.

Samlokaliseringstilbudet består av:

  • Plass til skap/kabinett i tekniske hytter/rom
  • Plass i skap/kabinett på de lokasjonene som har slikt tilbud
  • Plass til antenner i radiomaster
  • Kraftforsyning for utstyr (primærstrømforsyning)

Før samlokaliseringsavtale og/eller montøravtale kan inngås, må vår avtalepart ha inngått en konfidensialitetsavtale med oss. Konfidensialitetsavtalen består av standardvilkår som er lik for alle Bane NORs avtaleparter. Avtaledokumentet finnes her.

Nytt fra 2021

Den 31.12.2020 stenger Bane NOR tilganger for montører som ikke har inngått montøravtale med oss. Det gjelder tilganger gitt før 01.01.2020, og som ikke er fornyet under inngåelse av ny montøravtale i løpet av 2020. 

I tabellen under finner du listen over montører som har avtale med oss. Selskapene på listen har mulighet til å søke selvstendig adgang til Bane NORs lokasjoner for sine ansatte montører.

Fra 2021 justerer vi prisene. De justerte prisene gjelder fra 01.01.2021, og du kan allerede se den nye prislisten her.

Samlokaliseringsavtale

Montøravtale

Samlokaliseringsavtale (hoveddokument)

Montøravtale (hoveddokument)

Vedlegg 1 til samlokaliseringsavtale (kontaktinformasjon)

Vedlegg 1 til montøravtale (kontaktinformasjon)

Vedlegg 2 til samlokaliseringsavtale (endringsprotokoll)

Vedlegg 2 til montøravtale (endringsprotokoll)

Bilag 1 til samlokaliseringsavtale (standardvilkår)

Bilag 1 til montøravtale (standardvilkår)

Bilag 2 til samlokaliseringsavtale og montøravtale (sikkerhetsavtale)

Bilag 3 Prisingsmodell og priser

Bilag 4 Installasjon, montasje

Bilag 5 Sikkert arbeid (HMS)

Bilag 6 til samlokaliseringsavtale (produktspesifikasjon)

Liste over selskaper som har montøravtale med Bane NOR

Bilag 7 til samlokaliseringsavtale  (behandling av anmodning om innplassering)


(Klikk i tabellen for å laste ned dokumentene.)
Hvis du har spørsmål om innholdet på denne siden, kan du sende en mail til thr@banenor.no.