Korona-situasjonen: Sertifiseringer for signal- og banefag

På grunn av de rådende omstendigheter knyttet til situasjonen med spredning av koronavirus, gjennomføres følgende sett med tiltak.

Følgende gjelder alle signalkontrollører:

Sertifiseringer som er relevante for kontrollvirksomhet i signalfaget og har utløpsdato 11.3.2020 – 11.9.2020 forlenges med 180 dager.  

Signalkontrollører som omfattes vil få utløpsdatoen forlenget i kompetanseregistreringssytemet Modula dB.

Følgende gjelder alle sveisesertifiseringer og ledere for nøytralisering:

Sertifisering for skinnesveisere gjelder uansett ut hvert kalenderår. Ev. utgåtte sertifikater i 2019 kan håndteres ved dispensasjonssøknader på vanlig måte.

Følgende gjelder alle godkjennere av spor:

Alle utløpsdatoer i perioden 11.3.2020 – 11.9.2020 forlenges med 180 dager.

Denne informasjonen er også lagt ut på dispensasjonssøknadssiden for kompetansekrav for signal- og banefag.