Informasjon til våre entreprenører

På grunn av smittefare med korona må arbeidet med smittevern gjennomføres på linje med annet kritisk sikkerhetsarbeid på byggeplassen.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift.

Anbefalingene brukes som utgangspunkt for utarbeidelse av lokalt tilpassede smittevernstiltak som ivaretar behovet for smittevern på en god måte slik at produksjonen kan opprettholdes så langt som mulig.

Folkehelseinstituttet/CDC, Alissa Eckert