Konsulenter: Nye faktureringsrutiner

Fra 1. januar 2021 må innleide konsulenter i Bane NOR registrere sine timer i Bane NORs Agresso-system, og få sine timelister godkjent før fakturering.

  • Godkjente timelister skal legges til grunn for fakturering fra konsulentselskapet og må stemme overens med antall fakturerte timer.
  • Timelister registreres pr. uke og sendes til godkjenning ukentlig.
  • En egen rapport (Månedsrapport konsulenter) tas ut etter at timelistene for hele måneden er godkjent, og vedlegges faktura som PDF.

Brukerveiledning for konsulenter som er utleid til Bane NOR finner du til høyre på siden.