Etiske retningslinjer og samfunnsansvar

Som en statlig eid og finansiert aktør med en stor og viktig samfunnsoppgave, har vi et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig i alle ledd av organisasjonen. Verdiene våre – åpen, respektfull, engasjert og nytenkende – forplikter, både når det gjelder å overholde kravene fra samfunnet rundt oss, men også kravene til oss selv.

Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen i Norge. For oss handler samfunnsansvar om å ta ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø blir påvirket av vår virksomhet.

Bane NOR stiller krav i kontraktene til våre leverandører om etterlevelse av lover, regler og krav til HMS, etikk, ytre miljø, arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og antikorrupsjon. Vi har en ambisjon om å gjøre en forskjell og bidra til langsiktig verdiskaping gjennom å jobbe med og stille tydelige krav til våre leverandører på samfunnsansvar.

Som offentlig byggherre har Bane NOR et særlig ansvar for å utvikle en bærekraftig leverandørkjede og arbeide for en seriøs bygge- og anleggsbransje. Vi spisser nå våre krav til samfunnsansansvar i kontraktene og vil fremover ta en tydeligere rolle i arbeidet med bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping.

Bane NOR har innført nye samfunnsansvarskrav i kontrakter. Dette er de viktigste endringene i kontraktene (gjelder entreprisekontrakter):

  • Pliktig medlemskap i StartBank. Medlemskap kan søkes her.
  • Elektronisk kontroll i sanntid av HMS-kort på bygge- og anleggsplassen.
  • Ledd underentreprenører (maks 2 ledd)
  • Krav om faglært bemanning (minimum 40 % faglærte)
  • Krav om lærlinger (minimum 7 % lærlinger)

Bane NORs etiske retningslinjer finner du her.