TU-sirkulærer

Her legges sirkulærer for Bane NORs trafikkutøverfunksjon (TU-sirkulærer) ut.

Sirkulærene legges ut som koblinger i løpende rekkefølge:

2019:

TU-sirkulære 14-2019 - Sikring av kranarm med kjetting

TU-sirkulære 13-2019 - Presisering om bruk av funksjoner ifm. arbeid i spor

TU-sirkulære 12-2019 - Endringer i Netpublicator

TU-sirkulære 11-2019 - Info om oppdaterte styrende dokumenter

TU-sirkulære 10-2019 - Påminnelse om obligatorisk opplæring innen 15. juni

TU-sirkulære 09-2019 - Håndholdt GSMR på LTR17. Opphevelse av TU-sirk. 02-2018.

TU-sirkulære 08-2019 - Mulig svikt i nødanrop

TU-sirkulære 07-2019 - Opphør av distribusjon via "Felles sirk entreprenører"

TU-sirkulære 06-2019 - Endringer i Førerens regelbok

TU-sirkulære 05-2019 - Obligatorisk opplæring i trafikkregler

TU-sirkulære 04-2019 - Endringer i instruks for bruk av skinne-/veimaskin

TU-sirkulære 03/2019 - Netpublicator for førere og HSV/LSV

TU-sirkulære 02/2019 - Railvac

TU-sirkulære 01/2019 - Ny Førerens Regelbok

2018:

TU-sirkulære 09/2018 Opphevelse av TU-sirk. 05/2019.

TU-sirkulære 08/2018 OPPHEVET. Se TU-sirk. 04-2019.

TU-sirkulære 07/2018

TU-sirkulære 06/2018

TU-sirkulære 05/2018 OPPHEVET. Se TU-sirk. 09-2018.

TU-sirkulære 04/2018

TU-sirkulære 03/2018

TU-sirkulære 02/2018 OPPHEVET. Se TU-sirk. 09-2019.

TU-sirkulære 01/2018


Kontaktperson i Bane NOR: Sasan Zarghooni-Hoffmann