Sikkerhet og kvalitet

Alle Bane NORs samarbeidspartnere og leverandører plikter å følge lovpålagte krav innen sikkerhetsstyring, sikring og internkontroll. Ved anskaffelser skal Bane NORs øvrige interne krav og rutiner relatert til sikkerhets- og kvalitetsstyring tas hensyn til og videreføres som kontraktskrav.

Sikkerhet og kvalitet i Bane NOR omfatter følgende fagområder:

  • RAM og sikkerhet (sikkerhet i henhold til jernbanelovgivningen)
  • Samfunnssikkerhet (sikring, informasjonssikkerhet og beredskap)
  • HMS og kvalitet
  • Ytre miljø og klimapasning

Fagområdene styres av konsernstab Sikkerhet og kvalitet og formidles gjennom konsernstandarder og -prosedyrer.

Alle leverandører plikter å følge Bane NORs fastlagte rutiner for sikkerhet og kvalitet, herunder risikostyring, sikring og avvikshåndtering. Øvrige krav vil være videreført som spesifikasjoner eller operative instrukser vedlagt kontraktsgrunnlag.

Se underliggende menypunkter for mer informasjon om de ulike fagområdene.

Kontaktperson: konserndirektør for Sikkerhet og kvalitet Karsten Boe