Maskinutleie fra Bane NOR

Bane NORs enhet Infrastruktur Transport leier ut sporbaserte, veibaserte og toveis maskiner(hjulgående maskiner som også kan kjøres på skinnegangen med skinnehjul).

Maskinene leies ut til både interne og eksterne aktører. Ved utleie til eksterne betinger det at utleid materiell skal benyttes til arbeider som er relatert til Bane NORs prosjekter.

Se oversikt over maskiner 

Maskinene leies normalt ut uten maskinfører(med unntak av lokomotiver.
Maskinene er priset til selvkost.

Utleie av maskiner er organisert med regionsvise utleiesteder. Forespørsel om leie av maskiner rettes til våre kontaktpersoner nedenfor.

Region Nord:
Driftsleder Stein Atle Marken
Telefon.: +47 404 33 679
E-post: stein.atle.marken@banenor.no

Region Vest:
Driftleder Kjell Laupet
Telefon: +47 916 75 814
E-post: kjla@banenor.no

Region Øst:
Fg. Driftsleder Jan Nordahl
Telefon: +47 916 55 414
E-post: jan.nordahl@banenor.no